ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠ. ΔΙΚ. ΠΡΟΣ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

 

 

Προς: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Θεσσαλονίκη, 24/06/2010

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον αγώνα που δίνουμε τους τελευταίους τρεις μήνες οι 435 Επιτυχόντες του Ειδικού Γραπτού Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την πεποίθηση ότι θα έχουμε τη βοήθεια και συμπαράστασή σας στο δίκαιο αίτημά μας.

 

Όπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης με σχετική του απόφαση προκήρυξε τη διεξαγωγή διαγωνισμού με γραπτή και προφορική εξέταση (συνέντευξη), για την πλήρωση συνολικά 148 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων. Ειδικότερα προκηρύχθηκαν ογδόντα (80) κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ, καθώς και εξήντα οκτώ (68) κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΔΕ. Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 23/02.02.09, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

 

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του, πίνακα επιτυχόντων τους οποίους κάλεσε σε προφορική εξέταση και σε αριθμό τετραπλάσιο των προκηρυχθεισών θέσεων.  Ολοκληρώνοντας και το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού δηλαδή την προφορική εξέταση, το Υπουργείο δημοσίευσε πίνακες κατάταξης επιτυχόντων και διοριστέων και για τις δύο κατηγορίες, ήτοι 80 θέσεις διοριστέων και 102 επιτυχόντων για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση (ΠΕ)) και 68 θέσεις διοριστέων και 185 θέσεις επιτυχόντων αντίστοιχα για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Η πρόσληψη των 148 επιτυχόντων διοριστέων και των δύο κατηγοριών εκπαίδευσης, αναμένεται να ξεκινήσει από 1/01/2011 σύμφωνα με διαβεβαιώσεις στελεχών του Υπουργείου.

 

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στο χώρο της δικαιοσύνης χαρακτηρίζονται ως απελπιστικές. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο υποθέσεις εκκρεμούν σήμερα, ενώ μόνο στα διοικητικά δικαστήρια, το 2009, οι εκκρεμείς δικογραφίες υπερέβησαν τις 500.000 (με έναν ρυθμό αύξησης της τάξης του 72% από το 2001). Τον ίδιο χρόνο, περισσότερες από 750.000 μηνύσεις υποβλήθηκαν, ενώ εισήχθησαν περίπου 500.000 δικόγραφα. Στο ΣτΕ εκκρεμούν 31.700 υποθέσεις, ενώ για να εκδοθεί από το Πρωτοδικείο της Αθήνας ένα πιστοποιητικό κληρονομητηρίου απαιτείται τουλάχιστον ένας χρόνος! Η εικόνα στα Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων είναι επίσης εφιαλτική, καθώς εισάγονται καθημερινά από 25 έως 35 υποθέσεις. Σε επίπεδο αρνησιδικίας έχει φτάσει πλέον ο τεράστιος αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων στην ελληνική Δικαιοσύνη. Επακόλουθο όλων αυτών είναι η Ελλάδα να μετρά πάνω από 320 καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υπερβολικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαίου και υψηλά πρόστιμα.

 

Επιπλέον, παρά τις 2720 κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων καθώς και των επιπρόσθετων κενών που θα δημιουργηθούν λόγω των προγραμματισμένων συνταξιοδοτήσεων ενόψει και του νέου ασφαλιστικού νόμου, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων έχει παραμείνει στάσιμος από το 1988, ενώ αντίστροφα έχουν αυξηθεί: α) ο πληθυσμός της χώρας, β) ο αριθμός των δικηγόρων, γ) ο αριθμός των προσδιορισθέντων υποθέσεων, και δ) οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό δυσαναλογία του αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων που τους συνεπικουρούν και υπηρετούν στα δικαστήρια της χώρας, και τέλος παρά την απελπιστική κατάσταση στην οποία έχουν οδηγηθεί οι δικαστικές υπηρεσίες όλης της χώρας και κατ’ επέκταση η άσκηση της ίδιας της δικαστικής λειτουργίας εξαιτίας των προαναφερθέντων δεδομένων, καμία πρόβλεψη δεν έχει γίνει για την πρόσληψη και των λοιπών επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Για τους παραπάνω λόγους,

 

εμείς οι 435 Επιτυχόντες του Γραπτού Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε & Δ.Ε) αιτούμαστε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την άμεση πρόσληψή μας, με σκοπό την κάλυψη των υφιστάμενων κενών και μελλοντικών νέων - που τυχόν θα συσταθούν - οργανικών θέσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων μέχρι την πλήρη απορρόφηση όλων μας, και διενέργεια οποιουδήποτε νέου διαγωνισμού και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας για πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων - γραμματέων μόνον κατόπιν εξαντλήσεως του πίνακα.

 

Στον δίκαιο αυτό αγώνα μας έχουμε την αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε), Δικηγορικών Συλλόγων και κατά τόπους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων καθώς και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος.

 

Προς αποφυγή συγχύσεων ή ενδεχομένων παρεξηγήσεων, διευκρινίζουμε ότι λάβαμε μέρος σε έναν Ειδικό Γραπτό Διαγωνισμό υψηλότατων απαιτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τις 6,500 αιτήσεις συνολικά και για τις δύο κατηγορίες θέσεων,  μόνο 1466 προσήλθαν για εξέταση ακριβώς λόγω της εξειδικευμένης ύλης στην οποία κληθήκαμε να συναγωνισθούμε και μόνον οι 435 θεωρούμαστε επιτυχόντες (διοριστέοι και μη διοριστέοι). Η δε σειρά κατάταξής μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δε βασίστηκε ούτε στον βαθμό των τίτλων σπουδών μας, ούτε σε μοριοδότηση από επαγγελματική εμπειρία ή συμμετοχή σε Προγράμματα Stage ή άλλα κριτήρια, παρά μόνον στο βαθμό ολικής ικανότητας όπως αυτή αξιολογήθηκε από Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς.

 

Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν διεκδικούμε αδιαφανείς ή ανέλεγκτες προσλήψεις τη στιγμή μάλιστα όπου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο συνεχίζονται ακόμα και μέσα στο μήνα Ιούνιο οι άνευ λογικής αιτιολογίας υπεράριθμοι διορισμοί υπαλλήλων. Μπροστά σε αυτές τις εκφράσεις κοινωνικής ανισότητας, εμείς οι Επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σεβόμενοι τον κλάδο τον οποίο ελπίζουμε να υπηρετήσουμε, επιλέξαμε να αγωνιστούμε δίκαια και αξιοκρατικά, με την πεποίθηση ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση τόσο της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, όσο και του δικαιώματος των Ελλήνων πολιτών για άμεση απονομή δικαιοσύνης.

 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΛΛΟ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

 

Παρακαλούμε πολύ να δημοσιευθεί το παρόν με κάθε αλλαγή εφόσον κριθεί αναγκαία χωρίς όμως να αλλοιωθεί το βασικό περιεχόμενο.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Με τιμή, 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Επιτυχόντων

του Γραπτού Διαγωνισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

(στοιχεία επικοινωνίας):

1.       Σ. Ακρανίδου

2.       Θ. Γεωργακάδας

3.       Γ. Ράλλης – Καδαλάς

4.   Σ. Τουμανίδου