ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 22/08/2016

Αρ.Πρωτ. 114

 

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η (προσοχή: υπάρχουν προθεσμίες)

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΥΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

σας υπενθυμίζουμε ότι την 16η Σεπτεμβρίου 2016 θα συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Ολομέλεια η αίτηση για την ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων που λήφθηκε στην 24η συνεδρίαση αυτού, με αριθμό 3.5/29-06-2015 "Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)", η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β'1896/08-09-2015.

 

Για την νόμιμη εκπροσώπηση των αιτούντων (φυσικά και νομικά πρόσωπα) πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 30 Αυγούστου 2016 συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που θα ετοιμάσουν υποχρεωτικά όλοι οι αιτούντες.

 

Για τη σύνταξη των πληρεξουσίων τα νομικά πρόσωπα (Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι) θα χρειαστούν επιπλέον επικυρωμένο καταστατικό (υπογραφές Προέδρου, Γεν.Γραμματέα και σφραγίδα) και πίνακα μελών Δ.Σ. έτσι όπως προέκυψε από τις τελευταίες τους εκλογές, επίσης επικυρωμένα. Τα πληρεξούσια των φυσικών μελών και των Συλλόγων μπορούν να είναι κοινά.

 

Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνεται στα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια:

 

εξουσιοδοτώ τους δικηγόρους Αθηνών Δέσποινα Μεταξά του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 16728), κάτοικο Αθηνών, Σίνα 18 και Ανδρέα Ματθαίου του Κωνσταντίνου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 14376), κάτοικο Αθηνών, Αλφειού 19-21 να με εκπροσωπήσουν από κοινού ή ο καθένας μόνος του ενώπιον του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ - κατά τη συζήτηση της αίτησής μου την 16/09/2016 ή οποιαδήποτε άλλη μεθ' αναβολής συζήτηση αυτής, κατά του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων περί ακυρώσεως της απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. με αριθμό 3.5/29-06-2015.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, ολόκληρο το δικόγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται ως αιτούντες να ετοιμάσουν και να αποστείλουν εγκαίρως τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια:

 

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια θα πρέπει να αποσταλούν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (Courier) στην διεύθυνση: Γεώργιος Χρυσικός, Ορφέως 5, Γαλάτσι, ισόγειο γραφείο - τηλ. 2102934060.

Τέλος, για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, Γιώργο Διαμάντη (τηλ. 6974332132) ή την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Μαριάνθη Μισαηλίδου (τηλ. 6942060522).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος εκ των αιτούντων δεν αποστείλει το απαραίτητο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο η αίτηση θα κριθεί απαράδεκτη ως προς τον αιτούντα αυτόν.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε