ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 22/04/2015

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για τις βεβαιώσεις των αποδοχών σας.

 

Το αρχείο είναι σε μορφή .pdf Για να το ανοίξετε κάντε κλικ εδώ.

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ