ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 20/01/2015

Αρ.Πρωτ. 8/2015

 

Προς: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ

(Με την παράκληση να λάβουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι)

 

Συνάδελφοι,

 

Υπεγράφη σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τη συγκρότηση και την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων μας με 700€ μικτά ανά εργαζόμενο.

 

Αύριο θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ