ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 19/10/2016

Αρ.Πρωτ. 139

 

ANAΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 3324/18-10-2016 τ. Β΄ ΦΕΚ που αφορά καταβολή υπερωριών σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες.

 

Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε:

 

ΦΕΚ 3324: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, σε δικαστικούς υπαλλήλους (μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας και των Εισαγγελιών αυτών, και του Συμβουλίου της Επικρατείας, έως και την 31η Οκτωβρίου 2016

 

(Δείτε εδώ και την σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

 

Επίσης, σας επισυνάπτουμε το επικαιροποιημένο ενδεικτικό σχέδιο κρατήσεων (έχει αλλάξει από 01/06/2015):

 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το αρχείο σε μορφή .xls και

εδώ για να το δείτε σε μορφή .pdf

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης               Λάμπρος Χανδρινός