ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 18/11/2015

Αρ.Πρωτ. 62/2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Συνάδελφοι,

 

Το συνέδριο της ΟΔΥΕ, μεταξύ των άλλων, με μυστική ψηφοφορία αποφάσισε και στηρίζει τις κινητοποιήσεις με αποχές και κάθε άλλης μορφής κινητοποιήσεων  που αποφάσισαν και πραγματοποιούν οι σύλλογοι Κέρκυρας, Ρόδου, Αθήνας, Κατερίνης, Διοικητικών Δικαστηρίων και όσων άλλων συλλόγων αποφασίσουν ανάλογες κινητοποιήσεις στο μέλλον.

 

Θα ακολουθήσει πλήρες κείμενο με το σύνολο των αποφάσεων του συνεδρίου για κινητοποιήσεις και άλλα θέματα.

 

Το Δ.Σ.της Ο.Δ.Υ.Ε.