ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 18/07/2016

Αρ.Πρωτ.: 109

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 650/11-7-2016/Τεύχος Γ', οι πίνακες διοριστέων από τις κατηγορίες ΠΕ (σύνολο 434, εκ των οποίων 205 στα Δικαστήρια) και ΤΕ (σύνολο 243 εκ των οποίων 50 στα Δικαστήρια), και στο ΦΕΚ683/12-7-2016/Τεύχος Γ΄ οι πίνακες διοριστέων της κατηγορίας ΔΕ (σύνολο 1043 εκ των οποίων 50 στα Δικαστήρια), της προκήρυξης 1ΕΓ/2016.
 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ