ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350,

Fax: 210-8826172    http://www.odye.gr    email:info@odye.gr

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 17/09/2015

 

Συνάδελφοι,

 

Αναδημοσιεύουμε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) για την αποζημίωση όλων των εμπλεκομένων σε εκλογικές εργασίες - συνεργεία, όλων των κλάδων και φορέων του Δημοσίου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 2013, 2012 και 2018. Διευκρινίζουμε ότι για τους περισσότερους κλάδους, η αποζημίωσή τους είναι περίπου ίση με το 60% της αποζημίωσης των εκλογών του Ιανουαρίου 2015.

 

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε τα ΦΕΚ:         

ΦΕΚ 2012/16-09-2015 (για δικαστικούς υπαλλήλους, κ.α.)

ΦΕΚ 2013/16-09-2015 (λοιποί υπάλληλοι)

ΦΕΚ 2018/16-09-2015 (για υπαλλήλους Υπουργείου Εσωτερικών και Περιφερειών).

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ