ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 17/09/2015

Αρ.Πρωτ. 37/2015

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

εκτός όλων των άλλων ενεργειών μας, αντιπροσωπείες του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, επικοινωνήσαμε και συναντηθήκαμε με τον Προϊστάμενο και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες της αρμόδιας διεύθυνσης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), για το πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΜΤΠΥ των δικαστικών υπαλλήλων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Νομικών, είτε διαγράφηκαν είτε διορίστηκαν από 1/1/2011, απόφαση την οποία, δυστυχώς, έλαβε το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β' με αριθμό 1896/8-9-2015.

 

Πραγματοποιήσαμε διεξοδικές και γόνιμες συζητήσεις - αλληλοενημερώσεις.

 

Έχοντας πλήρη επάρκεια γνώσης όλων των δεδομένων και των λεπτομερειών του σοβαρότατου αυτού ζητήματος, εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στην ως άνω απόφαση και διερευνήσαμε τρόπους αντίδρασης και αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από δικαστική προσφυγή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και αυτοί ασφαλισμένοι στο Ταμείο Νομικών αλλά διεγράφησαν, ως πρωτοασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο και φορέα μετά την 1/1/1993 (όπως και οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί λειτουργοί), και τους επιστράφηκαν οι εισφορές τους, με τη γνωστή διαδικασία που έγινε το 2010.

 

Με την ίδια απόφασή του, το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ εξαίρεσε τους δικαστικούς λειτουργούς από την υποχρεωτική εγγραφή τους στο ΜΤΠΥ.

 

Η δημοσιευθείσα απόφαση στο ΦΕΚ του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υπηρεσιακά από την αρμόδια διεύθυνση του ΜΤΠΥ για τις περαιτέρω ενέργειες. Από την πλευρά μας, καταρχάς σκεπτόμαστε και σχεδιάζουμε τις εξής ενέργειες:

 

α) Σύσκεψη διαπαραταξιακής επιτροπής του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. έως τις αρχές Οκτωβρίου.

β) Προγραμματισμός συνάντησης με τους κατά καιρούς νομικούς συμβούλους της Ομοσπονδίας.

γ) Συζήτηση του ζητήματος αυτού και των αντιδράσεων στην ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση της ως άνω διαπαραταξιακής επιτροπής.

δ) Προγραμματισμός συνάντησης με τον αρμόδιο Υπουργό της νέας κυβέρνησης.

 

Ως αρχικές ενέργειες, οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι ενδεδειγμένες, είναι η προσφυγή μας, ως ΟΔΥΕ, από κοινού με συναδέλφους που τους αφορά το ως άνω ζήτημα, στα αρμόδια δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση και τη μη εφαρμογή της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, και ταυτόχρονα την αναστολή εκτέλεσής της, δεδομένου ότι η πράξη - απόφαση αυτή του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, είναι κανονιστική πράξη.

 

Βεβαίως, θα εξετάσουμε και θα καθορίσουμε και την με κάθε τρόπο συνδικαλιστική αντίδρασή μας για πολιτική - νομοθετική λύση του προβλήματος, αν τυχόν χρειαστεί.

 

Σας ενημερώνουμε ότι αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό με τη δέουσα σοβαρότητα, εγκυρότητα και ψυχραιμία.

 

Δεν χρειάζεται βιασύνη, ούτε πανικός, ούτε σπασμωδικές ή αποσπασματικές κινήσεις. Χρόνος υπάρχει για όλα. Η οποιαδήποτε αντίδρασή μας θα είναι έγκαιρη. Αυτό που χρειάζεται είναι οργανωμένη και ήρεμη συζήτηση με ενωτικό πνεύμα για σωστές και αποτελεσματικές αποφάσεις, αυτή τη φορά.

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ