ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 17/09/2015

Αρ.Πρωτ. 36/2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ

 

Α. Απόσπασμα πρακτικών και αποφάσεων από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΟΔΥΕ της 9ης Σεπτεμβρίου 2015

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015, μετά το τέλος της πρώτης κλήρωσης που έγινε στον Άρειο Πάγο για το διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων για τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ συνεδριάσαμε στα γραφεία της ΟΔΥΕ, σύμφωνα με την πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη που είχε κοινοποιηθεί και τα θέματα που προστέθηκαν εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Μετά από διεξοδικές συζητήσεις και τοποθετήσεις, επισημαίνουμε ότι, στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου και παρά τις αντιπαραθέσεις σε θεμιτό και εποικοδομητικό επίπεδο, γενικώς παρατηρήθηκε σχεδόν ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων, γεγονός σημαντικό που προσδιορίζει και την ενότητα του κλάδου για την αντιμετώπιση των θεμάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.

 

Έτσι, αποφασίσθηκαν ομόφωνα:

 

  1. Για τα ζητήματα λειτουργίας των Ειρηνοδικείων, να γίνουν επαφές και συναντήσεις με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα προκύψει από τις εκλογές, με δικαστικές ενώσεις και δικηγορικό σύλλογο, και να αναδείξουμε τις αδυναμίες εφαρμογής των νέων δεδομένων από την έλλειψη στελέχωσης των Ειρηνοδικείων από δικαστικούς υπαλλήλους, που ούτως ή άλλως και τώρα υπάρχει. Και αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις που θα καθοριστούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

  2. Αναβάλλεται η σύγκληση του Έκτακτου Συνεδρίου για μετά τη συγκρότηση της νέας Κυβέρνησης. Η δε ημερομηνία θα καθορισθεί σε επόμενο Δ.Σ.. Με την καταγραφή της άποψης του αντιπροέδρου Χρ. Καϋμενάκη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη σύγκλησης Συνεδρίου άμεσα, τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο και πάντως πριν τον Δεκέμβριο, και σε κάθε περίπτωση έναν τουλάχιστον μήνα μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα αποφασιστεί η σύγκλησή του.

  3. Ψηφίσαμε δε και τοποθετηθήκαμε ομόφωνα υπέρ του δικαιώματος διορισμού ως δικαστικών αντιπροσώπων και των συναδέλφων ΙΔΑΧ που υπηρετούν στα δικαστήρια, οι δε όροι, προϋποθέσεις και τα κριτήρια για το διορισμό δικαστικών υπαλλήλων, θα επανεξετασθούν και θα καθοριστούν μελλοντικά, για όλους.

  4. Το «ξεπάγωμα» των βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών πρέπει άμεσα να προωθηθεί και μέσω της ΑΔΕΔΥ, έτσι ώστε να αποκατασταθούν και αναδρομικά οι μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί οι περισσότεροι συνάδελφοι που παραμένουν στάσιμοι βαθμολογικά και μισθολογικά στα προ του 2011 δεδομένα, όπως καταδεικνύεται και από τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί.

  5. Να συγκληθεί νέο Δ.Σ. στο διάστημα από 28/9 έως 2/10/2015.

  6. Να προτείνουμε και να απαιτήσουμε να γίνει μαγνητοφώνηση των πρακτικών της δίκης της Χρυσής Αυγής.

  7. Ομόφωνα, επίσης, αποφασίσθηκαν επιμέρους ζητήματα που αφορούν την οικονομική ενίσχυση ανηλίκου τέκνου που είχε βαφτίσει η ΟΔΥΕ.

  8. Επιβεβαιώθηκε και από την Ελεγκτική Επιτροπή, αλλά και από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, η ορθή τήρηση του Ταμείου της ΟΔΥΕ για το διάστημα της νέας διοίκησής της από 31/10/2014 έως 30/04/2015 που ελέγχθηκε, γεγονός που αποτελεί κορυφαία στάση στη διαφάνεια και την ορθολογική συμπεριφορά.

Αποφασίσθηκαν, επίσης:

 

Το Δ.Σ. εμμένει στον σεβασμό και την υλοποίηση προηγούμενης ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, για την παροχή εξηγήσεων και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που ζητήθηκαν με την επιστολή αποστολών σε συναδέλφους - μέλη του προηγούμενου Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, όπως ομόφωνα είχε αποφασισθεί και που μέχρι σήμερα απαξιούν να απαντήσουν ή να τακτοποιήσουν τα θέματα που τους αφορούν, για το χρονικό διάστημα από 04/07/2014 έως 30/10/2014 (του προηγούμενου Δ.Σ.) που ελέγξαμε με διαπαραταξιακή επιτροπή.

 

Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 13 σύμβουλοι, δύο απείχαν επειδή αυτή η πρόταση ήταν ήδη αποφασισμένη σε προηγούμενη συνεδρίαση και δεν συμμετείχε γενικώς στη ψηφοφορία ο συνάδελφος Λάμπρος Χανδρινός.

 

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης

Ανδρέας Πάσχος

 

   

Β. Από την πλευρά του Προεδρείου της ΟΔΥΕ...

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Η ενωτική διάθεση και συμπεριφορά μακριά από ανώφελες και μικρές αντιπαραθέσεις, που κάποιοι προσπαθούν να αναδείξουν, δεν μπορεί παρά μόνον να αποτελεί κυρίαρχο στόχο όλων μας και οδηγό για την επίτευξη επίλυσης των προβλημάτων.

 

Από την μεριά του Προεδρείου της ΟΔΥΕ καλούνται όλοι να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενότητας και του σεβασμού της βούλησης των συναδέλφων που εκφράστηκε στο πρόσφατο συνέδριο του Βόλου.

 

Οι μάταιες και δυστυχώς αλλεπάλληλες εικασίες όσων δεν μπορούν να αποδεχθούν την πραγματικότητα, δεν οδηγούν πουθενά και ένα μόνο πετυχαίνουν. Την αναποτελεσματικότητα και την αποδυνάμωση του κλάδου.

 

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η εποχή των αναντικατάστατων εργατοπατέρων έχει πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ο καθένας κρίνεται από την πορεία του και από την διάθεση συμμετοχής όπως αυτή κατά καιρούς δημοκρατικά από σας εκφράζεται.

 

Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος.

 

Το Προεδρείο καλεί όλους να συμμετάσχουν αναλογικά και αντιπροσωπευτικά και να συμπληρώσουν επιτέλους τις κενές θέσεις του Προεδρείου γιατί κάθε άλλη επιλογή είναι πρώτα απ’ όλα ασεβής και απαξιώνει την εκφρασμένη στο Συνέδριο απόφαση των συνέδρων.

 

Οι μικρότητες και οι αστείες σκέψεις περί ικανών και δήθεν αναντικατάστατων δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο στην γενικότερη απαξίωση του κλάδου που παραμένει δυστυχώς με τέτοιες επιλογές δορυφόρος και όχι ισότιμος συλλειτουργός στην απονομή της Δικαιοσύνης.

 

Σας καλούμε όλους σε συστράτευση, καλόπιστη στάση και συμμετοχή για να βγάλουμε τον κλάδο από αδιέξοδα και υποτέλειες που κάποιοι φρόντισαν χρόνια τώρα να μας καθηλώσουν.

 

Η αξιοπρέπεια και η αναγνώριση της παρουσίας μας επιτυγχάνεται με ξεκάθαρες επιλογές που έχουν στόχο την ανεξάρτητη και δυναμική μας παρουσία.

 

Δεν στηρίζουμε την ύπαρξή μας σε δήθεν συνοδοιπόρους και σωτήρες, Υπουργούς και Κυβερνήτες.

 

Απαιτούμε τον σεβασμό της ταυτότητάς μας.

 

Παλεύουμε όλοι μαζί συστρατευμένοι με ολόκληρη την κοινωνία για να ανατρέψουμε μνημονιακές επιταγές και κυβερνήσεις που οδήγησαν όλους τους πολίτες και μας μαζί στην καταστροφική πορεία που τώρα πορευόμαστε. Αυτούς που δεν μπόρεσαν ποτέ, γιατί ποτέ δεν ήθελαν, να χαράξουν άλλη πορεία προς όφελος των πολιτών αλλά φρόντισαν να βολεύουν ημετέρους και να προστατεύουν κλέφτες και απατεώνες. Αυτούς που σε αγαστή συνεργασία και αμοιβαία συνδιαλλαγή με τους χειροκροτητές του κλάδου, ομάδες και προστατευμένες συντεχνίες απλόχερα μοίραζαν τον ιδρώτα του λαού.

 

Όλοι μαζί πια ενωμένοι να δώσουμε τέλος σ’ αυτό τον κατήφορο.

 

Το Προεδρείο της ΟΔΥΕ