ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 16/05/2017

Αρ.Πρωτ. 38

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Τον Δεκέμβρη του 2015 η κυβέρνηση ψήφισε το διαβόητο άρθρο 48 το οποίο με πραξικοπηματικό τρόπο αποκλείει τους συναδέλφους της ΔΕ κατηγορίας από το να εκλέγονται Διευθυντές. Οι λόγοι και οι δικαιολογίες που προέβαλε τότε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν αβάσιμοι και προσχηματικοί. Με την ύπαρξη τότε του Ν.4024/2011 που είχε υποβιβάσει όλους τους συναδέλφους βαθμολογικά και τη μη ύπαρξη κανενός δικαστικού υπαλλήλου με Α’ βαθμό, της ασυμβατότητας του Ν.4024/2011 με τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και της συνακόλουθης αδυναμίας επιλογής Διευθυντών (ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων απαιτεί οι υποψήφιοι να έχουν Α’ βαθμό), προβλήθηκε από το Υπουργείο Δικ/νης το επιχείρημα – πρόσχημα πως το άρθρο 48 θα έλυνε το πρόβλημα. Ως ΟΔΥΕ απαντήσαμε ότι σύντομα σε διάστημα ενός μήνα ο Ν.4024/2011 θα καταργηθεί, πράγμα που έγινε. Επίσης, αναπτύξαμε τότε τη στέρεη άποψη ότι δεν θα έλυνε κανένα πρόβλημα, όπως και δεν έλυσε. Απόδειξη δε τούτου είναι πως από την ψήφισή του έως σήμερα δεν επιλέχθηκαν Διευθυντές. Και πάντως τώρα με την κατάργηση του Ν.4024/2011 και την επανακατάταξή μας στους νέους βαθμούς το άρθρο 48, δεν είναι απλά περιττό, είναι επιζήμιο για λόγους λειτουργικούς, άδικο και διχαστικό για λόγους κλαδικούς. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι η ψήφιση αυτού του απαράδεκτου άρθρου έγινε με πρόσχημα τη γρήγορη επιλογή προϊσταμένων. Σήμερα 1,5 έτος μετά οι επιλογές δεν έχουν γίνει!!! Σ’ αυτό συνετέλεσε και η επί 14 μήνες καθυστέρηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μας κατατάξει στους νέους βαθμούς.

 

Η ΟΔΥΕ με συντριπτική πλειοψηφία (στο Δ.Σ. και στο Συνέδριο) καταδίκασε το άρθρο 48 και απαίτησε και απαιτεί την κατάργηση – τροποποίησή του, αναπτύσσοντας προς το Υπ. Δικ/νης πλήθος επιχειρημάτων γι’ αυτό το σκοπό: Όπως π.χ. ότι είναι μια διάταξη άδικη δεδομένου ότι αρκετοί συνάδελφοι ΔΕ είναι με πολλά έτη υπηρεσίας και διαφορά πολλών ετών από τον επόμενό τους ΠΕ στην ίδια υπηρεσία και ως εκ τούτου είναι άξιοι, ικανοί και δοκιμασμένοι, και δικαιωματικά πρέπει να μπορούν να είναι υποψήφιοι όπως άλλωστε συνέβαινε στον κλάδο μας επί δεκαετίες, χωρίς να δημιουργείται κανένα παράπονο ή αδικία και μάλιστα σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει καθηκοντολόγιο.

 

Επίσης, επισημάναμε στο Υπ. Δικ/νης ότι η μη κατάργηση του άρθρου 48 θα επιφέρει αντιλειτουργικές και άλλες δυσλειτουργίες κυρίως στις υπηρεσίες με μικρό αριθμό υπηρετούντων. Η ΟΔΥΕ σε πάρα πολλές συναντήσεις της με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Δικ/νης (Υπουργό, Γενικό Γραμματέα, υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες), ανέπτυξε διεξοδικά όλα τα επιχειρήματα που επιβάλουν την κατάργηση του άρθρου 48. Μάλιστα, στη συνάντηση που είχε η ΟΔΥΕ με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στις 21/3/2017 δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι το άρθρο 48 πρόκειται αν όχι να καταργηθεί, τουλάχιστον να τροποποιηθεί. Αφού ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναγνώρισε ότι: «Είναι μια διάταξη που πράγματι δημιουργεί αδικίες και η οποία πρέπει να τροποποιηθεί». Έκτοτε η ΟΔΥΕ εξέδωσε έγγραφο – επιστολή που επέδωσε στις 31/3/2017 στον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικ/νης στο οποίο ανέφερε το ψήφισμα του Τακτικού Συνεδρίου και τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την μη αποστολή ερωτημάτων πριν την κατάργησή του. Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο, πρότεινε όλως επικουρικά, και πρόταση τροποποίησης του άρθρου 48 σε περίπτωση μη κατάργησής του.

 

Αναπτύξαμε δε και προφορικά την πρόθεση της ΟΔΥΕ ότι είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση και σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση ή τροποποίηση. Οι επαφές και οι πιέσεις της ΟΔΥΕ συνεχίζονται με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Δικ/νης έως και σήμερα. Ο Υπουργός δεν έκανε πράξη την αναγνώρισή του για την ανάγκη αλλαγής του «άδικου άρθρου 48», και προχώρησε αιφνιδιαστικά στην προκήρυξη για κάλυψη των θέσεων Διευθυντών!!!

 

Μας δημιουργείται πια η πεποίθηση ότι η μη κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 48 έως σήμερα δεν οφείλεται στην έλλειψη επιχειρημάτων μας για το δίκαιο του αιτήματος, κάτι άλλωστε που έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος ο Υπουργός, ούτε στην συχνότητα των επαφών μας με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Δικ/νης (οι επαφές άλλωστε ήταν πάμπολλες και αλλεπάλληλες), αλλά σε άλλους λόγους … .

 

Έτσι, λοιπόν, εμφανίζεται το Υπ. Δικ/νης ότι, δήθεν, θέλει να επιταχύνει τις επιλογές Διευθυντών, όταν με δική του ευθύνη επί 1,5 χρόνο δεν τις έχει προωθήσει, να θέλει σήμερα να γίνουν οι επιλογές Διευθυντών πριν τη λήξη του δικαστικού έτους. Γεγονός εκ των πραγμάτων ανέφικτο, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου! Από την άλλη μεριά, υπάρχουν κι εκείνοι οι οποίοι έχουν ως προτεραιότητά τους την επιλογή τους σε θέση Διευθυντών χωρίς την κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 48, αδιαφορώντας για τις αδικίες και τις δυσλειτουργίες που θα προκύψουν. Θέλουν να εμφανίσουν ότι η ΟΔΥΕ αποσκοπεί στην κωλυσιεργία. Είναι αυτονόητο, συνάδελφοι, (μετά και απ’ όλα τα παραπάνω) ότι αυτό αποτελεί αντιστροφή της πραγματικότητας!!!

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Η ΟΔΥΕ θα συνεχίσει με κάθε συνδικαλιστικό, νομικό και όποιο άλλο τρόπο έχει για την οριστική επίλυση του θέματος, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από την άμεση κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 48 και την άμεση αποστολή ερωτημάτων.

 

Συνάδελφοι, θεωρούμε ότι όποιος έχει τα τυπικά προσόντα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) πρέπει να έχει το δικαίωμα της επιλογής. Η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στα κριτήρια που πρέπει να μπουν για τις επιλογές. Καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αποκαταστήσει την αδικία που επέφερε το διαβόητο άρθρο 48 και να προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση – τροποποίησή του και κατόπιν, στην αποστολή ερωτημάτων για την επιλογή Διευθυντών.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ