ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 15/09/2016

Αρ.Πρωτ. 121

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Την Παρασκευή 16/9/2016 και ώρα 09:30 π.μ. εκδικάζεται στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης που έχει κατατεθεί από την ΟΔΥΕ, τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και φυσικά μέλη, κατά της από 29/6/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ (3.5/29-06-2015 "Εγγραφή των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)", ΦΕΚ τ.Β'1896/08-09-2015), που αφορά την εγγραφή και των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο ΜΤΠΥ.

 

Θεωρούμε ότι, είναι αυτονόητη υποχρέωση η παρουσία στο Δικαστήριο την ώρα της εκδίκασης, όλων των μελών των Δ.Σ. της ΟΔΥΕ που κατοικούν στην Αττική, των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων της Αττικής καθώς και των φυσικών μελών που κατοικούν στην Αττική, δεδομένου ότι η ώρα της εκδίκασης συμπίπτει και με την συμβολική διακοπή εργασιών (09:00-10:00 π.μ.) των Δικαστικών Υπηρεσιών.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης            Λάμπρος Χανδρινός