ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 ΑΘΗΝΑ, 15/03/2017

Αρ.Πρωτ. 24

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Καλούνται όλοι οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι να στείλουν (στο φαξ 2108826172 ή με email στο info@odye.gr) κατάσταση με ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα Προεδρείου τους, αριθμούς fax και διευθύνσεις email για επικοινωνία μας στα πλαίσια της ενεργής συμμετοχής με κριτική, ιδέες, προτάσεις και αλληλοενημέρωση όπως είχαμε αναφέρει και στις 15-2-2017 ανακοίνωσή μας με αρ. πρωτ. 15Α , ξεκινάμε συνεργασία για όλα τα ζητήματα του κλάδου.

 

Οι Σύλλογοι – Μέλη της ΟΔΥΕ, καθώς και κάθε συνάδελφος φυσικό μέλος, άμεσα και ως την Παρασκευή 31-3-2017, να αποστείλουν τυχόν προτάσεις τους που αφορούν στην τροποποίηση του Κώδικά μας στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με φαξ στο 2108826172 ή με email στην ΟΔΥΕ στο info@odye.gr.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

  O Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Μίλτος Βεντούρης        Γιώργος Διαμάντης