ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14/04/2016

Αρ.Πρωτ. 85

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ANAΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

ΘΕΜΑ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

 

Συνάδελφοι,

 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί διαβάστε την απόφαση προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (άρθρο 9 του Ν.2993/2002).

 

Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το αρχείο .pdf

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γιώργος Διαμάντης Λάμπρος Χανδρινός