ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14/01/2015

Αρ.Πρωτ. 7/2015

 

Προς: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ

(Με την παράκληση να λάβουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι)

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

Συνεκτιμώντας την καθυστέρηση στην έκδοση απόφασης για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων, και εσκεμμένες ή μη διαρροές για το ύψος του ποσού, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί επίσημα κανένας συνδικαλιστικός φορέας των άμεσα και κύρια εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία υπαλλήλων, τα Διοικητικά Συμβούλια της ΟΔΥΕ, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συλλόγου Υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου, συναποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε κοινή σύσκεψη για τον από κοινού συντονισμό των προσπαθειών και των δράσεων μας, σχετικά με την εκλογική αποζημίωση. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ώρα 2:00μμ, στην οδό Ευαγγελιστρίας 2, στον 4ο όροφο.

 

Συνάδελφοι,

 

Αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ώρα 09:30, με την παρουσία, όπως πάντα, και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, θα γίνει η κλήρωση και ο διορισμός των τακτικών δικαστικών αντιπροσώπων στα 19.449 εκλογικά τμήματα και περίπου 2.918 αναπληρωματικών.

 

Σύνολο 22.367 τακτικοί και αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι (έναντι 25.997 τον Μάιο 2014).

 

Τόσο για την κλήρωση αλλά και για τον διορισμό των τακτικών και των αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων, θα εφαρμοστούν τα ίδια ακριβώς κριτήρια, στοιχεία, ποσοστά και λεπτομέρειες που ίσχυσαν και εφαρμόστηκαν και στις προηγούμενες εκλογές του Μαΐου 2014.

 

Ο αριθμός των δικαστικών λειτουργών συμπεριλαμβανομένων και των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστών, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν αίτηση εξαίρεσης και θα διορισθούν πρώτοι, είναι 1.226 (έναντι 1.012 τον Μάιο 2014).

 

Άρα ο αριθμός που απομένει μετά τον διορισμό των δικαστικών λειτουργών, είναι 21.141 τακτικοί και αναπληρωματικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι, οι οποίοι θα διοριστούν από άλλους κλάδους - κατηγορίες (έναντι 24.985 τον Μάιο του 2014).

 

Το σύνολο των Δικαστικών Υπαλλήλων, των Επιμελητών Ανηλίκων, των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, των Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναλογεί στο 17% των 21.141 δικαστικών αντιπροσώπων και θεωρητικά μπορεί να διοριστεί, ανέρχεται σε 3.594. Υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαν δηλώσει όλες τις δυνατές επιλογές, δηλαδή "οπουδήποτε στη Χώρα".

 

Τα στοιχεία των ως άνω υπαλλήλων οι οποίοι μπορούσαν και υπέβαλλαν αίτηση προτίμησης είναι τα εξής:

 

1) Δικαστικοί Υπάλληλοι: Από τους 3.814 που έχουν δικαίωμα να διοριστούν, υπέβαλλαν κάθε είδους αίτηση προτίμησης 3.251.

2) Επιμελητές Ανηλίκων και Επιμελητές Κοινωνικής Αρωγής: Από τους 60 που έχουν δικαίωμα να διοριστούν, υπέβαλλαν κάθε είδους αίτηση προτίμησης 52.

3) Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Από τους 148 που έχουν δικαίωμα να διοριστούν, υπέβαλλαν κάθε είδους αίτηση προτίμησης 88.

4) Δικαστικοί Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Από τους 427 που έχουν δικαίωμα να διοριστούν, υπέβαλλαν κάθε είδους αίτηση προτίμησης 230.

 

Γενικό σύνολο των ως άνω υπαλλήλων που έχουν το δικαίωμα να διοριστούν: 4.449 (έναντι 4.669 τον Μάιο του 2014)

Γενικό σύνολο των ως άνω υπαλλήλων που υπέβαλλαν κάθε είδους αίτηση προτίμησης: 3.621 (έναντι 3.564 του Μαΐου του 2014)

 

Άρα, όσοι υπέβαλλαν αίτηση προτίμησης, εάν είχαν συμπληρώσει όλες τις επιλογές, θα είχαν διοριστεί σχεδόν όλοι. Δηλαδή, από τους 3.621, θα είχαν διοριστεί 3.594 και θα έμεναν αδιόριστοι 27!! Όμως, εξαιτίας της ποιότητας και των επιλογών των αιτήσεων προτίμησης, θα μείνουν αδιόριστοι περίπου 300, από τις κατηγορίες των υπαλλήλων οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν όλες τις επιλογές στην αίτηση προτίμησής τους.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους ως άνω 3.621 υπαλλήλους που υπέβαλλαν αίτηση προτίμησης διορισμού, μόνο οι 1.700 (περίπου) ζήτησαν να διοριστούν "οπουδήποτε στη Χώρα", δηλαδή σχεδόν το 50% των αιτούντων.

 

Στους υπαλλήλους που έχουν δικαίωμα να διοριστούν, δεν συμπεριλήφθηκαν οι συνάδελφοι δικαστικοί υπάλληλοι ΙΔΑΧ, μετά την απόφαση του αρμοδίου Τμήματος του Αρείου Πάγου. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά τον Μάιο του 2014 και επαναλαμβάνεται και στις ερχόμενες εκλογές. Ο Άρειος Πάγος επικαλείται το άρθρο 92 του Συντάγματος και διάταξη του Προεδρικού Διατάγματος που προσδιορίζει και αναφέρεται σε όσους έχουν το δικαίωμα και μπορούν να διοριστούν δικαστικοί αντιπρόσωποι (Βλέπε στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου Τμήματος του Αρείου Πάγου, την οποία αναδημοσιεύουμε πιο κάτω στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ). Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ αποφάσισε ομόφωνα και ζήτησε από τον Άρειο Πάγο, με αλλεπάλληλες προσπάθειες και επαφές, να διορισθούν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι συνάδελφοι δικαστικοί υπάλληλοι ΙΔΑΧ. Όμως, ο Άρειος Πάγος επέμεινε, όπως και στις εκλογές του Μαΐου 2014, να μην συμπεριληφθούν στους καταλόγους των υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων, ούτε καν όσοι μέχρι και τις εκλογές του 2012 είχαν κατ' επανάληψη διοριστεί.

 

Κατόπιν αυτών, αποφασίσαμε ομόφωνα, όπως προτείνουμε και διεκδικήσουμε τη συμπλήρωση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα διορισμού τους ως δικαστικών αντιπροσώπων στις επόμενες εκλογές.

 

Τέλος, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου (για τους οποίους είχαμε προτείνει και επιτύχει να μην διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι μετά το 2004) απέκτησαν ξανά το δικαίωμα και διορίστηκαν τον Μάιο του 2014, με νομοθετική διάταξη συμπλήρωσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Διάταξη με την οποία συμφώνησε ο σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2014! Κάτι που δεν μερίμνησε να κάνει για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους ΙΔΑΧ.

 

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα ο μικρός αριθμός των ημερών αποζημίωσης των αναπληρωματικών δικαστικών αντιπροσώπων που θα διοριστούν εντός ή εκτός του Νομού που υπηρετούν. Μετά από συνεννόηση των μελών του Δ.Σ., θα προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ