ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015

Αρ.Πρωτ. 15/2015

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ "ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ"

 

Συνάδελφοι,

 

Δημοσιεύουμε την κατεπείγουσα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (       κάντε κλικ για να ανοίξετε το αρχείο) και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

για τα ζητήματα της κινητικότητας κ.λπ.,

με ορθή επανάληψη της αίτησης (       κάντε κλικ για να ανοίξετε το αρχείο)

την οποία θα συμπληρώσουν όσοι συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα διάθεσης σύμφωνα με την ανακοίνωση 11Κ/2014 του ΑΣΕΠ

που δημοσιεύουμε στη χθεσινή μας ανακοίνωση.

Την αίτηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

μαζί με φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

θα υποβάλλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (είτε ταχυδρομικώς, είτε αυτοπροσώπως), για να πρωτοκολληθεί

και ταυτόχρονα θα την αποστείλουν και με φαξ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (όπως αναφέρουμε στη χθεσινή ανακοίνωσή μας),

αλλά θα την κοινοποιήσουν και στον φορέα προέλευσής τους (δηλαδή στον φορέα που ο κάθε ένας υπηρετούσε).

 

Σύμφωνα και με όσα ειδικότερα αναφέρονται στον Νόμο και την εγκύκλιο.

 

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε τα πεδία της αίτησης ΙΔΑΧ ή Μόνιμος,

καθώς και τα στοιχεία της προηγούμενης υπηρεσίας.

 

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι στη 2η στήλη της αίτησης, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο η θέση και η υπηρεσία που ο καθένας έχει τοποθετηθεί,

σύμφωνα με τον πίνακα διάθεσης - την ονομαστική κατάσταση (η οποία δημοσιεύεται στη χθεσινή ανακοίνωσή μας).

 

Για πληροφορίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τηλέφωνα: 2107767211, 2107767399, 2107767220, 2107767218.

Για πληροφορίες, επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε και στα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

Επισυναπτόμενα αρχεία:

1) Κατεπείγουσα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

2) Ορθή επανάληψη της αίτησης