ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 12/05/2015

Αρ.Πρωτ. 14/2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

 

Συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4325 (ΦΕΚ Α’ τεύχος 47/11-5-2015) του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης …. (ο λεγόμενος «Νόμος Κατρούγκαλου»), με τον οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα κινητικότητας υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες.

 

Μεταξύ των οποίων και όσων περιλαμβάνεστε στην ανακοίνωση – πίνακα 11Κ/2014 του ΑΣΕΠ (         κάντε κλικ εδώ - επισυνάπτεται) και στην ονομαστική κατάσταση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατά δικαστική υπηρεσία (         κάντε κλικ εδώ - επισυνάπτεται), οι οποίοι μπορείτε εθελοντικά να ζητήσετε να τοποθετηθείτε – μεταταγείτε στις δικαστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα 11Κ.

 

Η διαδικασία είναι η εξής:

 

Από σήμερα και μέχρι 10 ημέρες υποβάλλετε συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση (         κάντε κλικ εδώ) στον φορέα υποδοχής, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και την ταχυδρομείτε προς την «Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Α3, Μεσογείων 96, ΤΚ 11527» μαζί με φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητάς σας.

 

Πρέπει να είναι θεωρημένο από αρμόδια δημόσια αρχή (π.χ. αστυνομικό τμήμα, ΚΕΠ κ.ά.) το γνήσιο της υπογραφής σας στην αίτηση.

 

Ταυτόχρονα, είτε με φαξ στο 2107778745, είτε αυτοπροσώπως, αποστέλλετε – κοινοποιείτε την αίτηση και την φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας στο τμήμα Α3, στον 2ο όροφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για να οργανωθεί γρήγορα η διαδικασία μετάταξης – τοποθέτησής σας στις δικαστικές υπηρεσίες.

 

Συνάδελφοι,

εκ μέρους όλων των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων (Δημοσίου Δικαίου, και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) καλωσορίζουμε όσους συναδέλφους θα επιλέξετε τελικά να έρθετε στα Δικαστήρια.

 

Εμείς πάντως, και σήμερα σας ενθαρρύνουμε να έρθετε στα Δικαστήρια, όχι μόνο για την κάλυψη των αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών στις οποίες θα τοποθετηθείτε αλλά και για το δικό σας "καλό".

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεσμικές εγγυήσεις του κλάδου των Υπαλλήλων της Γραμματείας των Δικαστηρίων, αλλά και την ταλαιπωρία που υποστήκατε, η οποία, ευτυχώς, λαμβάνει αίσιο τέλος, μετά από τους δικούς σας αλλά και τους κοινούς συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες.

 

Θα επανέλθουμε για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Συναδελφικά,

χαιρετίζουμε τη δικαίωση του αγώνα σας/μας.

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.