ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 12/01/2016

Αρ.Πρωτ. 72

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Προς τους 66 Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Προς τους 5.700 περίπου Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Θέμα: Αυτοδίκαιη απόλυση Δικαστικών Υπαλλήλων

 

Συνάδελφοι,

 

Διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΟΔΥΕ, συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού της Δικαιοσύνης, για το ως άνω ζήτημα. Ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης συμφωνεί και έχει τη βούληση να ισχύσει και στους Δικαστικούς Υπαλλήλους η διάταξη της από 30 Δεκεμβρίου 2015 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία δίνεται η δυνατότητα να παραμείνουν εθελοντικά στο Δημόσιο, πέραν των 35 ετών πραγματικής ασφάλισης στο Δημόσιο και του 60ου έτους της ηλικίας τους, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που είναι ασφαλισμένοι και σε δεύτερο φορέα κύριας ασφάλισης, όπως είναι και το Ταμείο Νομικών. Και πάντως μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής ασφάλισης στο Δημόσιο.

 

Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου, είχε προηγηθεί συνάντηση αντιπροσωπείας του Προεδρείου της ΟΔΥΕ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου της Δικαιοσύνης για το ίδιο θέμα και με το ίδιο αίτημα. Επακολούθησαν δε και άλλες παρεμβάσεις.

 

Θα περιμένουμε να δούμε αν θα επαληθευθεί ή θα διαψευστεί η εκφρασμένη βούληση του Υπουργού.

 

Επίκειται νέα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για όλα τα κλαδικά ζητήματα αλλά και για το ως άνω.

 

Υπενθυμίζουμε ότι το πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι και παραμένει η συνταξιοδότηση μας από το Ταμείο Νομικών ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότησή μας από το Δημόσιο.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε