ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 11/11/2015

Αρ.Πρωτ. 60/2015

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η συνάντηση που εδώ και καιρό είχαμε ζητήσει με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης προγραμματίστηκε να γίνει σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30 στο υπουργείο δικαιοσύνης.

 

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. τα μέλη που σήμερα βρίσκονται στην Αττική και μπορούν να παρευρεθούν.

Το προεδρείο της Ο.Δ.Υ.Ε.