ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 11/05/2016

Αρ.Πρωτ. 94

 

ΕΚΤΑΚΤΗ A N A Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που διενεργήθηκε το 1998 (αρ.προκ. 8/1997)

 

Συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε, χθες 10 Μαΐου 2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π, αριθμός φύλλου 3), η προκήρυξη  για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (2.135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

 

Οι προβλεπόμενες θέσεις για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα σε δικαστικές υπηρεσίες είναι 425 (300 ΠΕ, 54 ΤΕ, 71 ΔΕ) και μπορείτε να δείτε την κατανομή των θέσεων στον πίνακα του επισυναπτόμενου αρχείου .pdf (σελίδες 3 έως και 11 για τις θέσεις ΠΕ, σελ. 19-21 και 25 για θέσεις ΤΕ και σελ. 41-48 για θέσεις ΔΕ).

 

Για την οποιαδήποτε εξέλιξη της προκήρυξης θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Λάμπρος Χανδρινός