ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 10/11/2015

Αρ.Πρωτ. 59/2015

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ, και

(γ) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Οι σύνεδροι των Συλλόγων από τα νησιά που θα παρευρεθούν στο Συνέδριο και θα χρησιμοποιήσουν ως μέσο μεταφοράς αεροπλάνο, παρακαλούμε να προσκομίσουν τις αποδείξεις αγοράς των αεροπορικών τους εισιτηρίων.

 

Το 50% του ποσού αυτού θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των Συλλόγων τους αντίστοιχα, μέσω τραπεζικής συναλλαγής (web banking), αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη συνεδρίασης της 2ας Νοεμβρίου 2015.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.