ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

 ΑΘΗΝΑ, 10/03/2017

Αρ.Πρωτ. 23

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Στις 9 Μαρτίου 2017, πέρασε με ευρεία συναίνεση από την Επιτροπή του Κώδικα, Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 10ΗΜΕΡΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ως έχει, για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ