ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

Αθήνα, 09.06.2015

                                                                                   Αρ.Πρωτ. 22/2015

                                                                            

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Συλλόγων και τα φυσικά μέλη τους.

 

1)    Για τη μετάταξη/μεταφορά – εθελοντική κινητικότητα συναδέλφων υπαλλήλων του Δημοσίου,

από την ανακοίνωση και τον πίνακα δέσμευσης 235 θέσεων (11Κ/2014 του ΑΣΕΠ) και

από τον σχετικό αρχικό ονομαστικό πίνακα διάθεσης 219 συναδέλφων,

τους οποίους αναδημοσιεύουμε πιο κάτω στην ιστοσελίδα μας.

2)    Για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2009.

3)    Για τη συγκρότηση επιτροπής ανακατανομής θέσεων…

 

Για να λάβουν γνώση και οι συνάδελφοι από την εθελοντική κινητικότητα και από τον διαγωνισμό του 2009.

(Αλλά και από την τυχόν μελλοντική κινητικότητα.)

 

Συνάδελφοι, υπηρετούντες και όσοι θα αναλάβετε σύντομα καθήκοντα.

1ο θέμα:

Τα ερωτήματα για τη μετάταξη / μεταφορά των 115 συναδέλφων

(από τους 235 που ήταν στον πρώτο πίνακα και τους 219 που ήταν στον τελικό πίνακα)

που έκαναν τελικά αίτηση, εθελοντικά, να έρθουν στα δικαστήρια,

εστάλησαν από την Παρασκευή 5 Ιουνίου με fax

στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια των Εφετείων της χώρας.

Έχουν δε αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Παρακαλούμε τα μέλη του Δ.Σ. των Συλλόγων, από κοινού με την ΟΔΥΕ,

να μεριμνήσουν και να μας ενημερώσουν για τη συνεδρίαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,

επειγόντως / αμέσως και πάντως εντός του Ιουνίου 2015,

ώστε η απόφαση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να κοινοποιηθεί σύντομα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ.

Και αμέσως μετά το ΦΕΚ, θα φτάσει στο τέλος η περιπέτεια των συναδέλφων με την ανάληψη των καθηκόντων τους και την ένταξή τους στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων.

 

Τους καλωσορίζουμε ξανά και ξανά. Και για εκείνους και για όσους υπηρετούν ήδη.

 

Βλέπε ονομαστική κατάσταση των 115 συναδέλφων

Kάνε κλικ εδώ!

 

Διευκρινίζουμε ότι, όπως μας ενημέρωσε η κυβέρνηση,

θα είναι εθελοντική και η επόμενη κινητικότητα που τυχόν γίνει.

Για το ζήτημα αυτό θα συγκροτηθεί επιτροπή.

Θα ανακοινώσουμε τον σχετικό πίνακα με τα αιτήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών από την μελλοντική εθελοντική κινητικότητα και από παλαιότερους διαγωνισμούς ή / και προσλήψεις που τυχόν γίνουν, όποτε και αν γίνουν.

 

2ο θέμα:

Ως προς τους 13 συναδέλφους που θα διοριστούν από τον διαγωνισμό του 2009, αναπληρώνοντας επιτυχόντες που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους,

σας ενημερώνουμε ότι το ζήτημα ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες.

Είναι καθαρά υπηρεσιακό ζήτημα.

Όπως όλα τα πάγια γραφειοκρατικά ζητήματα που έχουν σχέση με τις προσλήψεις / μετατάξεις και άρα και με τις προσλήψεις των 13 συναδέλφων,

αντιμετωπίζεται από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και το έχουν αναλάβει οι αρμόδιοι Υπηρεσιακοί παράγοντες, μετά και την συνάντηση που είχαμε ως Δ.Σ. την Τετάρτη 3/6/2015 με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Για το ζήτημα των 10 επιτυχόντων ΔΕ του διαγωνισμού του 2009,

που έχουν μείνει αδιόριστοι,

προσπαθούμε να προωθήσουμε την πρόσληψή τους

είτε με διάταξη (κάτι που δυστυχώς αρνήθηκαν ο προηγούμενος Υπ. Δικαιοσύνης και η προηγούμενη κυβέρνηση)

είτε με τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) και τη μετατροπή των 5 θέσεων ΠΕ που δεν καλύφθηκαν (διότι ο πίνακας ΠΕ εξαντλήθηκε) σε θέσεις ΔΕ.

 

3ο θέμα:

Χθες, 8 Ιουνίου, έγινε διαπαραταξιακή σύσκεψη στα γραφεία της ΟΔΥΕ

στην οποία είχαν προσκληθεί όλοι και παρευρέθηκαν μέλη του Προεδρείου και εκπρόσωποι των παρατάξεων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΜΕ, ΑΣΚ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Με τον εκπρόσωπο της ΔΑΚΕ ο οποίος δεν παρευρέθηκε είμασταν σε τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Μετά από εξαντλητικό διάλογο και αρκετές εναλλακτικές προτάσεις,

καταλήξαμε ότι, στη μη αμειβόμενη επιτροπή / ομάδα εργασίας

που θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ανακατανομή

(α) των οργανικών θέσεων και

(β) των προσλήψεων/μετατάξεων/μεταφοράς από διαγωνισμούς και κινητικότητα που τυχόν θα γίνουν στο μέλλον,

θα συμμετέχουν τρία (3) μέλη εκ μέρους της ΟΔΥΕ.

Έργο της επιτροπής, όπως ανακοίνωσε ο Γεν. Γραμματέας,

αποδεχόμενος πρόταση της ΟΔΥΕ,

θα είναι καταρχήν και επειγόντως η τροποποίηση των παραρτημάτωναναλυτικών πινάκων κατά υπηρεσία,

που πρόσφατα, τον Μάρτιο 2015, έστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης,

ενόψει και της επόμενης εθελοντικής κινητικότητας και προσλήψεων που τυχόν γίνουν – όποτε και αν γίνουν.

Έτσι ώστε να υπάρχουν θέσεις για κάλυψη από κινητικότητα και άλλων συναδέλφων υπαλλήλων του Δημοσίου που θα θελήσουν να έρθουν στα δικαστήρια και τα υποθηκοφυλακεία.

Η επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους της ΟΔΥΕ και αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εκ μέρους του Δ.Σ. ΟΔΥΕ μέλη της επιτροπής θα είναι οι Γιώργος Διαμάντης και Χρήστος Καϋμενάκης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, αντιστοίχως, και ο Λάμπρος Χανδρινός, μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

Μεταξύ των προτάσεων που επισήμως κατατέθηκαν στη χθεσινή διαπαραταξιακή σύσκεψη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ,

αλλά και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 6 Μαΐου 2015,

ως εναλλακτικές – διαζευκτικές προτάσεις, που έχουν μια λογική, και δεν είναι εκ προοιμίου απορριπτέες,

αλλά τελικά δεν έγιναν αποδεκτές, είναι:

α) Τα τρία (3) μέλη της επιτροπής να επιλεγούν με βάση την αριθμητική δύναμη των συνδυασμών (με σειρά ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΜΕ, ΔΑΚΕ). Η πρόταση έγινε από το ΠΑΜΕ και τη ΔΑΚΕ, αλλά δεν έγινε δεκτή από το προεδρείο.

β) Τα μέλη της επιτροπής να βγουν με κλήρωση στην οποία κλήρωση να συμμετάσχουν εκπρόσωποι και από τους άλλους 2 συνδυασμούς ΑΣΚ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και να κληρωθούν 3 από τους 5. Η πρόταση έγινε από το ΠΑΜΕ, αλλά δεν έγινε δεκτή από το προεδρείο.

γ) Να οριστούν 2 ή 3 μέλη της επιτροπής μόνο από το προεδρείο,

σύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθούσε η ΟΔΥΕ επί δεκαετίες μέχρι σήμερα,

εάν και εφόσον δεν αποδέχονταν τη συμμετοχή τους οι συνδυασμοί που δεν συμμετέχουν στο προεδρείο. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το προεδρείο, αλλά θα την αποδεχόμασταν αναγκαστικά μόνον εάν δεν γίνονταν αποδεκτή η πρόταση στην οποία καταλήξαμε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Με έκπληξή μας ακούσαμε την επίσημη πρόταση του εκπροσώπου της ΔΑΚΕ

(ο οποίος δεν ήταν παρών και την έκανε τηλεφωνικά).

Αφού μας γνωστοποίησε ότι δεν έχει πρόβλημα με το αν θα συμμετάσχει ή όχι στην επιτροπή,

δυστυχώς, έθεσε βέτο, «εκφράζοντας το σύνολο του συνδυασμού της ΔΑΚΕ», όπως ο ίδιος είπε τηλεφωνικά,

να μην είναι στην επιτροπή ο συνάδελφος Χρήστος Καϋμενάκης, αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΟΔΥΕ και εκπρόσωπος της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!

Δηλώνοντας παράλληλα πως, στην περίπτωση που μπει στην επιτροπή ο Χρήστος Καϋμενάκης, η ΔΑΚΕ δεν θα συμμετάσχει!!!

Κατόπιν αυτών, καταλήξαμε να εκπροσωπηθεί η ΟΔΥΕ από τα 3 ως άνω μέλη, σύμφωνα με την αρχική πρόταση του προεδρείου, η οποία έγινε τελικά αποδεκτή.

Χωρίς αναπληρωματικά μέλη. (Την πρόταση για αναπληρωματικά μέλη την έκανε εκ των υστέρων ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ, και αφού είχε οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των ως άνω τριών μελών, δηλώνοντας ταυτόχρονα, ότι θα μπορούσε τελικά να αποδεχθεί να είναι αναπληρωματικό μέλος του Λάμπρου Χανδρινού.)

Εννοείται, βέβαια, ότι τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην επιτροπή,

θα ενημερώνουν και θα συσκέπτονται και με το προεδρείο και με τη διαπαραταξιακή επιτροπή και με το Δ.Σ., και όσοι θέλουν θα μπορούν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στο έργο της επιτροπής.

Πάντως, το έργο της επιτροπής είναι επείγον,

διότι πρέπει να τροποποιηθούν οι πίνακες που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει στείλει στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης για την κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών, μέσω της επόμενης κινητικότητας και προσλήψεων που τυχόν γίνουν.

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Δείτε εδώ ή εκτυπώστε την ανακοίνωση σε μορφή .doc