ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 08/03/2016

Αρ.Πρωτ. 78/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

(γ) Τους 10 επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2009..., ως ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ.

 

Συνάδελφοι,

 

Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης των 10 συναδέλφων από τον διαγωνισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έγινε το 2009. Σε λίγο καιρό θα τους καλωσορίσουμε και δια ζώσης στις υπηρεσίες που θα αναλάβουν καθήκοντα.

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του Ν.4356/24-12-2015/ΦΕΚ 181 τ.Α' , για το σύμφωνο συμβίωσης, παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2016 η ισχύς του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2009 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την πρόσληψη και των υπολοίπων 10 επιτυχόντων...

 

Στη συνέχεια, με την από 28 Δεκεμβρίου 2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) (κάντε κλικ εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας την 5/1/2016) εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη 690 δικαστικών υπαλλήλων και προβλέφθηκε ότι οι 10 από αυτές τις θέσεις θα πληρωθούν από τους ως άνω επιτυχόντες.

 

Κατόπιν αυτών δημοσιεύθηκε στο με αρ.596/7-3-2016/τ.Β' ΦΕΚ η από 16 Φεβρουαρίου 2016 απόφαση του Υπουργού της Δικαιοσύνης, για την κατανομή 10 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων κατηγορίας ΔΕ για την πλήρωσή τους από τους τελευταίους 10 επιτυχόντες του διαγωνισμού αυτού, όπως φαίνεται στο ΦΕΚ που ακολουθεί (κάντε κλικ εδώ για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ)

 

Διευκρινίζουμε ότι οι υπηρεσίες στις οποίες έγινε η κατανομή αυτών των θέσεων προέκυψαν με βάση τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τη βούληση των 10 συναδέλφων, μετά και από πρόταση και συνεχή επικοινωνία μαζί τους του Προεδρείου της ΟΔΥΕ, και την αποδοχή εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι η εξής: θα ενημερωθούν και θα κληθούν οι 10 συνάδελφοι για να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης διορισμού στις υπηρεσίες στις οποίες κατανεμήθηκαν οι 10 θέσεις, θα αποσταλεί σχετικό ερώτημα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την τοποθέτηση τους, θα δημοσιευθεί η απόφαση για το διορισμό τους στο ΦΕΚ κ.ο.κ.

 

Παρακολουθούμε στενά την όλη διαδικασία και προσπαθούμε να υλοποιηθούν όλα τα ανωτέρω με ασφάλεια και ακρίβεια και να προσληφθούν σύντομα οι συνάδελφοι.

 

Συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε από τώρα!

 

Σύντομα θα ακολουθήσει και η δημοσίευση της ανάλογης υπουργικής απόφασης για την κατανομή και των υπολοίπων 680 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων που αναφέρονται στην παραπάνω Π.Υ.Σ.

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ