ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 05/08/2016

Αρ.Πρωτ. 113

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142 Α΄/3-8-2016, ο ΝΟΜΟΣ 4411/2016, στον οποίο περιλαμβάνονται  και τα άρθρα:

Δωδέκατο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  και

Δέκατο όγδοο: Ρυθμίσεις για τρίτεκνους

Με το δωδέκατο άρθρο ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής , με συμμετοχή και εκπροσώπων της ΟΔΥΕ, προκειμένου να επεξεργαστεί τροποποίηση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Με το δέκατο όγδοο άρθρο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεκδίκηση θέσεων από τρίτεκνους σε διαγωνισμούς του δημοσίου κλπ νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Με τη ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει η προκήρυξη που αφορά 680 θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων συν 100 θέσεις Πληροφορικής, δηλαδή σύνολο 780 θέσεις, για δικαστικές υπηρεσίες.

Κατεβάστε το ΦΕΚ 142 Α΄/3-8-2016, ΝΟΜΟΣ 4411/2016

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε