ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464, 210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, Fax: 210-8826172

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr

 

 

ΑΘΗΝΑ, 04/08/2016

Αρ.Πρωτ. 112

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2357 τ.Β΄/29-7-2016, η απόφαση κατανομής των διοριστέων της προκήρυξης 1ΕΓ/2016. σ΄αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι 305 που διορίζονται στα Δικαστήρια. Πλέον η διαδικασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όπου οι φορείς θα καλούν σταδιακά τους διοριζόμενους να προσκομίσουν δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους.

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε