ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ανεξάρτητο Αυτόνομο Ανοιχτό Ψηφοδέλτιο Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσίου Δικαίου (ΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).
 

Τα μέλη Δ.Σ. ΟΔΥΕ και Συλλόγων, και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, να μπορούν ή όχι να είναι ΤΑΥΤΌΧΡΟΝΑ και μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μας;

Κείμενο του Χρήστου Καϋμενάκη, Ταμία του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.
 

Αθήνα 18/05/2018
 

Συνάδελφε,
το αρχικό ερώτημα μπορεί να τεθεί και αλλιώς, επί της ουσίας:
Ναι ή όχι στις λογικές και τις πρακτικές της συνδιοίκησης, της γραφειοκρατίας, των παρασκηνιακών μηχανισμών και της προϊσταμενολογίας στις οποίες έχει ΕΚΠΕΣΕΙ το συνδικαλιστικό μας κίνημα τα τελευταία χρόνια
Ναι ή όχι στο ασυμβίβαστο;
Ορισμένα στοιχεία:
1. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, παρά το γεγονός ότι είναι διοικητικού περιεχομένου, εν τούτοις θεωρούνται δικαστικές αποφάσεις και δεν υπόκεινται σε προσφυγή στον φυσικό μας δικαστή, δηλαδή στο ΣτΕ ή στα Διοικητικά Δικαστήρια!
2. Και τούτο διότι, πάντα κατά τη νομολογία του ΣτΕ, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς, και άρα (πάντα κατά τη νομολογία του ΣτΕ) θεωρούνται οιονεί δικαστήρια!
3. Το οξύμωρο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι θεωρούνται οιονεί δικαστήρια:
(α) Δεν συνεδριάζουν, ούτε εκφωνούν την απόφαση τους σε δημόσια συνεδρίαση.
(β) Δεν τηρούν νομολογία.
4. Με λίγα λόγια, οι αιρετοί εκπρόσωποι μας στα υπηρεσιακά συμβούλια, αμέσως μετά την εκλογή τους σε αυτά:
(α) "Μετατάσσονται" και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λειτουργούν ως οιονεί δικαστικοί λειτουργοί.
(β) Είναι και λειτουργούν "ανεξέλεγκτα".
5. Οπότε, αν είναι ταυτόχρονα και μέλη Δ.Σ. ή προεδρείου συνδικαλιστικού μας οργάνου, συγκεντρώνουν πάνω τους μεγάλη εξουσία και ουσιαστικά συνδιοικούν, θέτουν δε το συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπούν σε υποδεέστερη θέση ή ακυρώνουν τον συνδικαλιστικό ρόλο του/τους, πολύ περισσότερο επειδή εκλέγονται στα ΥΣ άμεσα - απευθείας από τη βάση, και άρα έχουν μεγαλύτερη νομιμοποιητική βάση π.χ. από τα μέλη του προεδρείου της ΟΔΥΕ τα οποία εκλέγονται έμμεσα...
6. ΤΑ ΜΕΛΗ Υ.Σ. που είναι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ, υπηρετούν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δύο ρόλους ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΣ, όπου ο ένας, και κυρίως ο ρόλος του μέλους του Υ.Σ. ακυρώνει τον άλλο...
Δεδομένου ότι δεν μπορεί να εννοηθεί ο ρόλος του συνδικαλιστικού μας κινήματος παρά μόνο ή κυρίως ως ρόλος εναντίον της κάθε μορφής εξουσίας που ασκείται πάνω σε αυτούς που εκπροσωπούμε (ως συνδικαλιστές).
7. Όλοι οι συνδικαλιστές και όλες οι παρατάξεις συμφωνούμε! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
Αυτό προέκυψε στη χθεσινή σύσκεψη που είχαμε στο γραφείο της ΟΔΥΕ!
Ή μάλλον σχεδόν όλοι.
Διαφωνούν ορισμένοι, κυρίως από την Αγωνιστική Συσπείρωση (π.χ. ο Λάμπρος Χανδρινός!), μάλλον και ο Δ. Λιάτσος!
Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλουν το ασυμβίβαστο να προβλέπεται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ από τον κώδικα, αλλά να εξουσιοδοτηθεί ο Υπουργός!
8. Τα διλήμματα και τα ερωτήματα που τέθηκαν σήμερα είναι:
(α) Οι ρυθμίσεις για τα κάθε μορφής "ασυμβίβαστα" να προβλέπονται απευθείας από τον κώδικα ή ο κώδικας να εξουσιοδοτεί τον Υπουργό;
- Η θέση μου είναι: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ.
(β) Τα "ασυμβίβαστα" να αφορούν σε όλους τους συνδικαλιστές - μέλη των ΔΣ ΟΔΥΕ και Συλλόγων και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ ή όχι;
- Η θέση μου είναι: ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.
(γ) Τα "ασυμβίβαστα" να αφορούν σε όλους τους ως άνω συνδικαλιστές ή μόνο στα μέλη που έχουν θέση στο προεδρείο τους;
- Η θέση μου είναι: ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.
(δ) Τα "ασυμβίβαστα" να αφορούν σε όλα τα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή όχι;
- Η θέση μου είναι: ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Υ.Σ.
(ε) Το κώλυμα του συνδικαλιστή να υπάρχει στην υποψηφιότητα του (δηλαδή να μην μπορεί να είναι υποψήφιος) ή στην ιδιότητα του μέλους του ΥΣ (δηλαδή αφότου τυχόν εκλεγεί);
- Η θέση μου είναι: ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΌΧΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ αλλά την ιδιότητα του μέλους του ΥΣ, δηλαδή αφότου εκλεγεί στο ΥΣ.
Επίσης, θέτω επιπλέον ερωτήματα:
(στ) Αν το κώλυμα θα είναι στην υποψηφιότητα, να αφορά και όσους ήταν συνδικαλιστές π.χ. την τελευταία διετία πριν τις εκλογές των Υ.Σ.
- Η θέση μου είναι: ΝΑ ΑΦΟΡΑ και όσους ήταν συνδικαλιστές τουλάχιστον την τελευταία διετία πριν τις εκλογές στα Υ.Σ.
(ζ) Ο ορισμός μεγίστου αριθμού θητειών, να έχει αναδρομική ισχύ;
- Η θέση μου είναι: ΝΑΙ.
(η) Μέχρι πόσες θητείες;
- Η θέση μου είναι: Μέχρι 2 θητείες στο σύνολο των Υ.Σ.