2η ΣΥΝΤΑΞΗ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ: Γραμματέας ΔΕ, ΦΕΚ 4 Μαΐου 1989.
Δεν είναι προϊσταμένη - Δεν παίρνει επίδομα θέσης, ούτε οικογενειακό επίδομα. Το 2020 είχε Προσωπική Διαφορά 76 Ευρώ τον μήνα, μικτά.
Στις 4 Μαΐου 2021 πήρε το 11ο ΜΚ, με Βασικό Μισθό 1458 ΕΥΡΩ και Προσωπική Διαφορά 16 Ευρώ (αύξηση του ΒΜ κατά 60 Ευρώ μικτά, και αντίστοιχη μείωση της Προσωπικής διαφοράς.
Άρα τα μικτά παραμένουν ίδια, ενώ τα καθαρά μειώθηκαν κατά 10 Ευρώ περίπου τον μήνα.
@@@ Με 25ετία και 2 ΕΝΗΛΙΚΑ - ΌΧΙ ΑΝΗΛΙΚΑ παιδιά - το 2011 (με αναγνώριση/εξαγορά 3 πλασματικών ετών Παιδιών).
@@@ Έχει θεμελιώσει το δικαίωμα να αποχωρήσει από 4 Μαΐου 2026, που θα έχει συμπληρώσει τα απαιτούμενα στην περίπτωσή της 40 χρόνια ασφάλισης και την απαιτούμενη ηλικία άνω των 62 ετών, με ΑΚΕΡΑΙΑ/ΚΑΝΟΝΙΚΗ σύνταξη.
@@@ Έχει θεμελιώσει και κατοχυρώσει από το 2017 το δικαίωμα να αποχωρήσει με ΜΕΙΩΜΕΝΗ σύνταξη και βεβαίως μπορεί να αποχωρήσει με ΜΕΙΩΜΕΝΗ όποτε εκείνη και μόνον εκείνη το αποφασίσει πριν τις 4 Μαΐου 2026, ακόμα και τώρα...
@@@@@@@@@@@@@
Με ρώτησε:
<< Αν αποχωρήσω π.χ. 4 Νοεμβρίου 2021,
με ΜΕΙΩΜΕΝΗ Σύνταξη,
ΠΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΩ?>>
@@@@@@@@@@@@@
ΑΠΑΝΤΗΣΗ με ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΙ Δωρεάν ΚΑΙ Ανιδιοτελώς ΚΑΙ Δημοσίως.
@@@@@@@@@@@@@
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μελέτη αυτή ισχύει και για όσους διορίστηκαν από τον Ιούνιο 1989 έως τον Μάρτιο 1990 ως Επιμελητές και μετατάχθηκαν στον Κλάδο Γραμματέων ΔΕ πριν το 2002, και θα αποχωρήσουν έως το τέλος του 2021, με 25ετία το 2011 και ΜΕΙΩΜΕΝΗ...
@@@@@@@@@@@@@
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
1. Γεννήθηκε το 1961.
2. Το ΦΕΚ διορισμού της δημοσιεύτηκε 4/5/1989. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η ασφάλισή της στο ΔΗΜΟΣΙΟ.
3. Ο διορισμός της ανακοινώθηκε περίπου 10/5/1989. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η ασφάλιση/εγγραφή της στο ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ.
4. Ορκίστηκε περίπου 15/51989. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η ασφάλισή της στο τέως ΤΕΑΔΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Σήμερα ανήκει στο ΕΤΕΑΕΠ - Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
5. Δακτυλογράφος ΔΕ από το 1985 και στη συνέχεια Γραμματέας ΔΕ από το 1995 και πάντως πριν το 2002.
6. Κατηγορία ΔΕ από το 1985 έως και σήμερα.
7. ΔΕΝ είναι προϊσταμένη.
8. Μητέρα 2 Παιδιών που γεννήθηκαν πριν το 1993.
9. ΔΕΝ έχει ασφάλιση στο ΙΚΑ ούτε σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης.
10. ΔΕΝ έχει Στρατιωτική Θητεία.
11. Έκανε αίτηση αναγνώρισης/εξαγοράς το 2012 και πάντως πριν το 2017.
Της πρότεινα και θα εξαγοράσει και τα 3 πλασματικά έτη που έχει δικαίωμα για τα 2 παιδιά της, αφού έχει κατοχυρώσει το κόστος 89,83 ΕΥΡΩ για κάθε μήνα εξαγοράς. Και άρα η εξαγορά τη συμφέρει όχι μόνο για τη θεμελίωση αλλά ΚΑΙ για την προσαύξηση της σύνταξής της εφ' όρου ζωής.
12. Ευτυχώς, ΔΕΝ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας της ιδίας ή μελών της οικογένειάς της που να επηρεάζουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά της ζητήματα.
13. @@@ Οπότε στις 4 Νοεμβρίου 2021 συμπληρώνει 35 ΧΡΟΝΙΑ + 6 ΜΗΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (εκ των οποίων τα 32 χρόνια + 6 μήνες ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, και τα 3 χρόνια με εξαγορά...)
@@@@@@@@@@@@@
Β. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΑ/ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ...
Πριν λίγο ολοκλήρωσα τη μελέτη μου για τη θεμελίωση/κατοχύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων της ως άνω συναδέλφου.
Για αποχώρηση/αφυπηρέτησή της με ΑΚΕΡΑΙΑ/ΚΑΝΟΝΙΚΗ σύνταξη από όλα τα Ταμεία.
1. Συμπλήρωσε 25ετία το 2011, με εξαγορά 3 πλασματικών ετών...
2. Συμπληρώνει 36ετία το 2022, με την εξαγορά των 3 ετών.
3. Συμπλήρωσε το 58ο έτος της ηλικίας της το 2019.
4. Κατόπιν αυτών, μετά το Γ' ΜΝΗΜΟΝΙΟ που ψηφίστηκε 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ισχύει από 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, και επειδή τα ως άνω με α/α "2." και "3." όρια τα συμπληρώνει ή ένα εκ των δύο τα συμπληρώνει μετά την ψήφιση αυτού του Γ' ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ,
και ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ την 36ετία τη συμπληρώνει το 4/5/2022, δηλαδή βγαίνει από την επταετή μεταβατική περίοδο 2015 - 2021 και πατάει οριακά στο έτος 2022,
κατόπιν αυτών,
για να πάρει ΑΚΕΡΑΙΕΣ/ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ από όλα τα Ταμεία
πρέπει και μπορεί να αποχωρήσει από 4/5/2026 όταν θα έχει συμπληρώσει και τα απαιτούμενα στην περίπτωσή της 40 έτη ασφάλισης (με εξαγορά 3 ετών) και την απαιτούμενη ηλικία (άνω) των 62 ετών.
5. Μπορεί να παραμείνει στην εργασία έως 31/12/2028.
Έως τότε δεν μπορεί να την κρατήσει ούτε να την απολύσει κανείς και τίποτα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Μόνο η ίδια έχει το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίσει πόσο θα μείνει και πότε θα φύγει, και χωρίς καν να το ανακοινώσει...
Όπως λέγαμε για τα προγράμματα των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, κατά παράφραση,
"Έχει την πλήρη κυριότητα και ιδιοκτησία του "προγράμματος/προγραμματισμού" παραμονής και αποχώρησής της".
@@@@@@@@@@@@@
Γ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
1. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ (δεδομένου ότι έχει 25ετία το 2011 και ήδη συμπληρωμένη ηλικία 56 ετών από το 2017 που θα μπορούσε να είχε αποχωρήσει από τότε) ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ.
@@@@@@@@@@@@@
Δ. ΠΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑ ΠΑΡΕΙ, ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ π.χ. στις 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ?
1. ΑΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ π.χ. 4/11/2021,
θα έχει 35 χρόνια + 6 μήνες συνολικής ασφάλισης στο Δημόσιο (μαζί με τα 3 πλασματικά έτη παιδιών που θα αναγνωρίσει/εξαγοράσει)
2. Το ΓΕΝΙΚΟ συνολικό αποτέλεσμα των ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ συντάξεών της από όλα τα Ταμεία, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ (κατά προσέγγιση και στρογγυλοποιημένα βεβαίως, στο περίπου...)
(α) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: περίπου 1.443 Ευρώ ΜΙΚΤΑ τον μήνα.
(β) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 86,58 ΕΥΡΩ για Υγειονομική Περίθαλψη.
(γ) ΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ (ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ποσού - εισοδήματος από συντάξεις), μετά την αφαίρεση του ποσού της Υγειονομικής Περίθαλψης:
@@@Περίπου 1.356,42 Ευρώ τον μήνα, αφού αφαίρεσα από τα μικτά το ποσοστό για την Υγειονομική Περίθαλψή.
(δ) Άρα ΓΕΝΙΚΟ Σύνολο ΕΤΗΣΙΟΥ Φορολογητέου Εισοδήματος από όλες τις ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ Συντάξεις της που τις δικαιούται από την επομένη της αποχώρησής της.
@@@ περίπου (1356,42 Ευρώ τον μήνα φορολογητέα ΕΠΊ 12 μήνες = 16.277 Ευρώ περίπου (το έτος, Φορολογητέα, προ Φόρου). Ποσό το οποίο και θα το δηλώνει στην 1η σελίδα της Φορολογικής της Δήλωσης Ε1, στους κωδικούς των εισοδημάτων από τις συντάξεις της (κύρια/κύριες και επικουρική) που είναι ακριβώς κάτω από τον κωδικό που δηλώνουμε το φορολογητέο εισόδημά μας από μισθούς:
@@@@@@@@@@@@@
Ε. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ με το ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ.
1. Η συνάδελφος αυτή ΕΦΕΤΟΣ έκανε φορολογική δήλωση Ε1 και δήλωσε 14.747 Ευρώ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ/ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ εισοδήματα που είχε το 2020 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΗΣ.
2. Σύμφωνα με τη μελέτη μου,
θα έχει ΓΕΝΙΚΟ Σύνολο ΕΤΗΣΙΟΥ Φορολογητέου Εισοδήματος από όλες τις συντάξεις της που τις δικαιούται από την επομένη της αποχώρησής της: περίπου 16.277 Ευρώ (το έτος, Φορολογητέα, προ Φόρου).
3. Δηλαδή το Γενικό Σύνολο των ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ετήσιων συντάξεων της θα είναι κατά (16.277 ΕΥΡΩ μείον 14.747 ΕΥΡΩ, ΊΣΟΝ) 1.530 ΕΥΡΩ το έτος μεγαλύτερο από το γενικό σύνολο των προ φόρου ετήσιων αποδοχών που έχει και δηλώνει (το δηλώνει στο Ε1 ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) από τον μισθό της!!!
4. Με άλλα και περιληπτικά, και ίσως πιο απλά και κατανοητά λόγια:
(α) Η συνάδελφος αυτή σήμερα, φέτος, όπως και πέρυσι, παίρνει μισθό 1.080 Ευρώ τον μήνα, καθαρά (το 2020 είχε Βασικό Μισθό 1398 ΕΥΡΩ μικτά τον μήνα συν προσωπική διαφορά 76 ΕΥΡΩ μικτά τον μήνα, ίσον 1574 Ευρώ μικτά τον μήνα, συνολικά
Από τις 4/5/2021 της χορηγήθηκε το 11ο μισθολογικό κλιμάκιο της, με βασικό μισθό 1458 Ευρώ και προσωπική διαφορά 16 Ευρώ, ίσον 1574 Ευρώ μικτά τον μήνα, συνολικά.
ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ. Είναι ίδιο κι απαράλλαχτο από το 2017 και θα παραμείνει ίδιο κι απαράλλαχτο έως τις 3 Μαϊου 2024...
Ενώ το ΚΑΘΑΡΟ μειώθηκε κατά 10 περίπου ΕΥΡΩ το 2028, συν 10 Ευρώ το 2021, ίσον 20 Ευρώ μείωση καθαρά τον μήνα, από το 2018 έως 3/5/2024!!!
(β) @@@ Ενώ, σύμφωνα με την ως άνω μελέτη μου, θα παίρνει σύνταξη από όλα τα Ταμεία κοντά στα 1.180 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΑ τον μήνα ΣΥΝΟΛΙΚΑ.
(γ) @@@ Δηλαδή οι συντάξεις της θα είναι μεγαλύτερες από τον μισθό της περίπου κατά 100 Ευρώ τον μήνα καθαρά. Παρά το γεγονός ότι οι συντάξεις της (ΕΘΝΙΚΗ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ) θα είναι μειωμένες κατά 175 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΙΚΤΑ!!!
@@@@@@@@@@@@@
Σκέψου πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι συντάξεις της αν έβγαινε με ΑΚΕΡΑΙΑ/ΚΑΝΟΝΙΚΗ σύνταξη... Θα το δούμε στην αμέσως επόμενη ΜΕΛΕΤΗ μου που θα δημοσιεύσω.
@@@@@@@@@@@@@
ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
1. Εννοείται ότι συνυπολόγισα προσαύξηση 495 ΕΥΡΩ μικτά τον μήνα που (όπως έχω δημοσιεύσει, τεκμηριωμένα, ότι) θα της δώσει το ΔΗΜΟΣΙΟ (και όχι το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) για τα 27 χρόνια + 7 μήνες + 20 ημέρες που έχει στο ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ από 10/5/1989 που της ανακοινώθηκε ο διορισμός της και εγγράφηκε και αρχίζει η ασφάλισή της στο ΤΑΝ έως 31/12/2016 που σταματήσαμε να καταβάλουμε εισφορές στο ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και "αποχωρήσαμε" από αυτό.
2. ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΑ δηλαδή (για τα παράλληλη με το Δημόσιο ασφάλισή της στο ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) το ποσό για το οποίο αγωνίστηκα και συνεχίζω να αγωνίζομαι μοναχικά αλλά και με τις αντίθετες γνώμες ακόμα και τις ειρωνείες των περισσοτέρων συνδικαλιστών (και κόντρα σε αντίθετες μελέτες όλων (!!!) των ειδικών, αλλά και στελεχών του ΤΑΝ και του ΕΦΚΑ, με τις οποίες δυστυχώς συμφωνούσαν οι απόντες από αυτόν τον αγώνα μου συνδικαλιστές, οι οποίοι συμφωνούσαν μαζί τους ΔΗΜΟΣΙΩΣ ή εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις, και γιατί δεν πίστευαν τις μελέτες και τον αγώνα μου, και από άγνοια και έλλειψη ουσιαστικού και αγωνιστικού ενδιαφέροντος, και γιατί το ποσό που αγωνιζόμουν τους φαίνονταν και όντως είναι μεγάλο για να τα καταφέρουμε, αλλά και για να πλήξουν την αξιοπιστία μου!!!),
σύμφωνα και με τη γνωστή αναλυτική ΣΧΕΤΙΚΗ μελέτη μου για το ΤΑΝ, την οποία πρωτοδημοσίευσα το 2019 ολοκληρωμένη (και από το 2017 αποσπασματικά...)
3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιμένω/ουμε να βγει σύντομα και η πρώτη απόφαση προσαυξητικής σύνταξης από το ΔΗΜΟΣΙΟ, και μάλιστα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.
ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ κατά πόσο και σε ποιο ύψος και ποσοστό επαληθεύεται ή όχι η μελέτη κι ο αγώνας μου και στην περίπτωση της ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ...
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ κρατάμε πάντα και για λόγους αρχής, αλλά και διότι όλοι οι εργατολόγοι γνωματεύουν ακόμα και τώρα ότι η προσαύξηση θα είναι μόνο από 165 έως 220 ΕΥΡΩ μικτά τον μήνα!!!
@@@@@@ ΠΡΟΣΟΧΗ - Απαραίτητη Διευκρίνιση:
ΑΝ, ΑΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΝ ΕΊΝΑΙ μόνο ΑΠΟ 165 ΈΩς 220 ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ, όπως λένε στις μελέτες/γνωμοδοτήσεις τους, τότε η ως άνω συνάδελφος θα πάρει 235 έως 195 Ευρώ ΚΑΘΑΡΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ σύνταξη από αυτή που με τα δικά μου στοιχεία υπολογίζω !!!
Και για όσους διορίστηκαν το 1984 και το 1985, η σύνταξή τους θα είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ κατά 290 έως 250 Ευρώ ΚΑΘΑΡΑ τον μήνα, κ.ο.κ.!!!
Μακάρι να πέσουν έξω και σε αυτό!
Λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ότι έπεσαν έξω εκείνοι (και αρκετοί συνδικαλιστές, κυρίως της ΟΔΥΕ και ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ και ορισμένων συνέδρων/στελεχών της ΔΑΚΕ, συμφωνούντες με τις απόψεις των ειδικών εργατολόγων και επιτιθέμενοι ακόμα και με ειρωνείες ΕΝΑΝΤΙΟΝ μου προσωπικά, ΚΑΙ εναντίον της Μελέτης μου ή μαζί με ακόμα περισσότερους εκφράζοντες έντονες επιφυλάξεις και όντες απόντες τόσα χρόνια από την προσπάθεια που κατέβαλα και την ενημέρωση που έκανα, προκαλώντας και οι ίδιοι σύγχυση...).
Και τώρα, εν αναμονή της έκδοσης ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΑΝ, θα εκφραστούν αναλόγως:
Καιροφυλακτούν:
Αν τυχόν επιβεβαιωθούν εκείνοι και η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ είναι μικρή, θα σάς λένε ότι εκείνοι "μάς τα 'λεγαν" και θα με "κατασπαράξουν" συνδικαλιστικά κ.λπ.
Αν επιβεβαιωθώ εγώ, ΘΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ, ως νικητές...
ΧΩΡΙΣ ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...
Ενώ είναι γνωστό και από συγκεκριμένες πρόσφατες αναρτήσεις μου, ότι ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑ ΠΛΗΡΩΣ στην περίπτωση της χορήγησης Β' ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ Σύνταξης από το ΤΑΝ σε συναδέλφους και δικαστικούς λειτουργούς ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ που είχαν συμπληρώσει και τα μικρότερα από του Δημοσίου όρια του ΤΑΝ ή την ηλικία των 67 ετών (βλέπε τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις/μελέτες μου, οι οποίες είναι όλες δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της ΟΔΥΕ στη στήλη που δημοσιεύουν οι παρατάξεις και κάπου εκεί στο αρχείο της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ θα βρείτε και τις μελέτες μου, και στον τοίχο μου, και στις Ομάδες μας στο φβ...)
@@@@@@@@@@@@@
Συνεχίζεται με τη δημοσίευση ανάλογων μελετών, σταδιακά, για όλες τις περιπτώσεις
@@@@@@@@@@@@@
 

Φιλίά!
Καλό Βράδυ!
Με όνειρα και υποσχέσεις ντυμένος/η/οι/ες/α!
Μεταμόρφωση, Σαββάτο βράδυ, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ώρα 21:25
Χρήστος Καϋμενάκης, συνδικαλιστής και μη προϊστάμενος...
 

@@@ ΥΓ: Το τραγούδι που ακολουθεί το αφιερώνω σε όλους τους συναδέλφους της Χώρας που επικοινωνούμε πολλή ώρα και νομίζουν ότι με κουράζουν ή αισθάνονται υποχρεωμένοι.
Τους αφιερώνω τον στίχο, παραφρασμένο:
"εγώ από σένα φως μου δε θέλω χρήματα"
Εγώ από σένα φως μου δεν θέλω τίποτα, ούτε ψήφους ούτε λόγια, ούτε να νιώθεις υποχρέωση.
ΜΟΝΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ, ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ, ΚΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ...
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΘΟΤΙ από την ημέρα που διορίστηκα ΤΑΧΘΗΚΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΟΥ, να σε υπηρετώ και όχι να με υπηρετείς -
και όχι στην υπηρεσία των Διοικήσεων και των Υπηρεσιών, γι αυτό και δεν έγινα ούτε επιλέχθηκα ούτε διορίστηκα ποτέ ως προϊστάμενος, πάντα ήμουν δίπλα σου και απέναντι στις ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ...
 

Μεταμόρφωση, 9/10/2021,
Χρήστος Καϋμενάκης

https://www.youtube.com/watch?v=GdCiom9ynew

ΟΧΙ ΜΑΖΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ