ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 31/05/2017

Αρ.Πρωτ. 49

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Σας ενημερώνουμε ότι μετά και την υπ.αριθμ. 710/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι συνάδελφοι στους οποίους παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές από το Μ.Τ.Π.Υ. καλούνται να προχωρήσουν σε αίτημα περί επιστροφής των εισφορών τους.

 

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα και υπόδειγμα αίτησης.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενο αρχείο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ