ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 31/01/2019

Αρ.Πρωτ. 14

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ τ. Γ68/30-1-2019
(κάντε κλικ εδώ για να το δείτε) που περιλαμβάνει άλλους (70) διοριστέους της προκήρυξης 1Κ/2017 (από το σύνολο των 404 θέσεων ΠΕ Γραμματέων). Υπενθυμίζουμε ότι με το προηγούμενο ΦΕΚ τ. Γ 1579/31.12.2018, είχαν διοριστεί άλλοι (68) από την ίδια Προκήρυξη.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ