ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 13, Γραφείο 201, ΤΚ.11362

 ΤΗΛ: 210-8826464 FAX: 210 8826172 email: info@odye.gr website: www.odye.gr

  ΑΘΗΝΑ, 30/10/2017

Αρ.Πρωτ. 177

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

(Παρά)Καλούμε τους Προέδρους και τους Γεν. Γραμματείς των Συλλόγων που δεν έστειλαν ακόμη στατιστικό δελτίο με τα στοιχεία της απεργίας στις υπηρεσίες τους, να το στείλουν σήμερα ή αύριο, στο fax 2108826172.

 

Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ