ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών, Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 13, Γραφείο 201, ΤΚ.11362

 ΤΗΛ: 210-8826464 FAX: 210 8826172 email: info@odye.gr website: www.odye.gr

  ΑΘΗΝΑ, 29/10/2017

Αρ.Πρωτ. 176

 

 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ UR)

 

 

Αγαπητέ Κύριε Whyte,

 
Είμαστε ευγνώμονες μας για την απαντητική επιστολή σας (Οκτώβριος 24, 2018) και την υποστήριξη της EUR στον αγώνα μας. Η επιστολής σας δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας και έτυχε θερμής υποστήριξης από το κίνημα μας. Αναμένοντας την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ μας.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Δείτε εδώ την επιστολή όπως στάλθηκε στην Ε.Ε.Δ.Υ.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ