ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 30/03/2017

Αρ.Πρωτ. 110

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 12 παρ.6 και 16 παρ.1,2,3 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ.

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ.

 

Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 28/3/2018 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με κύριο θέμα την οριστικοποίηση της σύγκλησης του Έκτακτου Συνεδρίου, για το οποίο είχε αποφασιστεί η σύγκληση, σε προγενέστερες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, ετέθησαν τα ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν το συνέδριο και μετά από γόνιμη συζήτηση αποφασίστηκαν τα εξής:

 

1ο) Το ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημερομηνίες Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στην Θεσσαλονίκη και στο χώρο του ξενοδοχείου Porto Palace Hotel, που βρίσκεται στην περιοχή του Νέου Λιμανιού της Θεσσαλονίκης (οδός 26ης Οκτωβρίου 65). Οι σύνεδροι θα δικαιούνται διανυκτέρευση κατά τις ημερομηνίες 24 Απριλίου 2018 (παραμονή της έναρξης του συνεδρίου) και 25 Απριλίου 2018 (1η ημέρα του συνεδρίου), ενώ με το πέρας των εργασιών του συνεδρίου (Πέμπτη 26  Απριλίου 2018), όλοι οι σύνεδροι θα αναχωρήσουν για τους τόπους διαμονής τους.

 

2ο) Η ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου θα είναι το διεκδικητικό πλαίσιο που θα διαμορφώσει ο Κλάδος για το προσεχές χρονικό διάστημα (επιτάχυνση των διορισμών, οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις), καθώς και η τροποποίηση των Κωδίκων (για τους οποίους βρίσκεται προς την ολοκλήρωση το έργο των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών, όμως, απομένουν ακόμα σημαντικά ζητήματα που δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτησή τους στις Επιτροπές).

 

3ο) Το κόστος του Συνεδρίου θα επιμεριστεί στην ΟΔΥΕ και στους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους. Ειδικότερα:

 

Η ΟΔΥΕ θα αναλάβει την κάλυψη των εξόδων διαμονής των συνέδρων, στην οποία διαμονή περιλαμβάνεται η παροχή εκ μέρους του ξενοδοχείου δίκλινων δωματίων με πρωινό και ένα γεύμα ανά ημέρα, ενώ οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι θα αναλάβουν τα έξοδα μετακίνησης των Συνέδρων καθώς και ότι ποσόν κρίνουν ότι μπορούν να παράσχουν ως ημερήσια αποζημίωση (προς διευκόλυνσή τους ενημερώνουμε ότι η ΟΔΥΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ., χορηγεί 25 ευρώ ανά ημέρα, στα μέλη του Δ.Σ. που μετακινούνται κατά τις συνεδριάσεις στην Αθήνα ή για τις όποιες ανά την επικράτεια μετακινήσεις τους για τους σκοπούς της).

 

4ο) Ορίστηκε Διαπαραταξιακή Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, η οποία αποτελείται από τους:

 

Μανώλη Κωνσταντινίδη (τηλ. 6932933770)

Μιχάλη Μαυρογένη (τηλ. 6945682230)

Μαριάνθη Μισαηλίδου (τηλ. 6942060522)

Γιώργο Παπαναστασίου (τηλ. 6945700522)

Στάθη Παπαναγιώτου (τηλ. 6977730577)

 

Συνάδελφοι, δεδομένου ότι ο χρόνος μέχρι την σύγκληση του συνεδρίου είναι περιορισμένος, παρακαλούμε όλοι οι τοπικοί Σύλλογοι να προετοιμαστούν και να συγκεντρώσουν το συντομότερο δυνατόν τα απαραίτητα αποδεικτικά (Πρακτικά Αρχαιρεσιών, ονόματα συνέδρων, διαμονή στα δωμάτια), προκειμένου μόλις κληθούν από την διαπαραταξιακή επιτροπή, να τα προσκομίσουν.

 

Σε προσεχή ανακοίνωση της διαπαραταξιακής Επιτροπής, θα ενημερωθούν όλοι για την θεματολογία - ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου, καθώς και για τα διαδικαστικά ζητήματα.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας

 

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου