ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 29/01/2019

Αρ.Πρωτ. 12

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας δικαστικών υπαλλήλων του Συλλόγου ΡΟΔΟΥ, για την λύση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
 

Η υποστελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και οι μεγάλες καθυστερήσεις των προσλήψεων μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση στο χώρο των δικαστηρίων.
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ


Την άμεση ολοκλήρωση και την έκδοσή των αποτελεσμάτων για τους οριστικούς πίνακες όλων των διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και την επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης (μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων).
Την με κάθε νόμιμο τρόπο, ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών (μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ).
Σημαντική αύξηση των υπερωριών, με απώτερο στόχο κάθε δικαστικός υπάλληλος να αποζημιώνεται για (20) υπερωριακές ώρες ανά μήνα.
Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της μηχανοργάνωσης.
Προγραμματισμός νέων προσλήψεων (αφού προηγηθεί, άμεσα, η δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. της ανακατανομής των οργανικών θέσεων, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί), που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες στο χώρο των δικαστηρίων.

 

Η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και η ποιοτική της αναβάθμιση, καθιστούν επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την θεσμική και οικονομική αναβάθμιση των δικαστικών υπαλλήλων.
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ