ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 28/12/2018

Αρ.Πρωτ. 4

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

Θέμα: Παραλαβή αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα δώρα.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν σήμερα από την ΟΔΥΕ οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα δώρα. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά, για όποια εξέλιξη υπάρχει, το συντομότερο δυνατό. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι η εκδίκαση των υποθέσεων από την Ολομέλεια έχει προσδιοριστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2019.

 

Σας επισυνάπτουμε, επίσης, το ενημερωτικό σημείωμα της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ επί των εκδοθεισών αποφάσεων του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ.
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ