ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 27/09/2017

Αρ.Πρωτ. 72

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναρτήσει στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών AEI και ΤΕI ΑΤΛΑΣ θέσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν υποδομές πληροφορικής (προσωπικοί υπολογιστές και server, εκτυπωτές, scanner, δίκτυα, υποστήριξη χρηστών, στατιστικά, Βάσεις Δεδομένων) για το έργο Ολοκληρωμένο Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων στα δικαστήρια της Αθήνας, Πειραιώς, Χαλκίδας και Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι 90, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο, αν υπάρξει ενδιαφέρον, να επεκταθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης και σε άλλες δικαστικές υπηρεσίες.
 

Προκειμένου να επικοινωνηθεί η δυνατότητα αυτή, παρακαλούμε για τις κατάλληλες εκ μέρους σας ενέργειες προκειμένου να δοθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 7767136, κ. Δημήτρης Κατράς και στην ιστοσελίδα https://atlas.grnet.gr
 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.