ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 27/08/2019

Αρ.Πρωτ. 58

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  -  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε.) και τα φυσικά μέλη (Δικαστικούς Υπαλλήλους)

 

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις για τα εκλογικά συνεργεία

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Μετά από συναντήσεις της ΟΔΥΕ με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, άρχισε η διαδικασία για τη μεταφορά της πίστωσης των 2.500.000 που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνόλου των Δικαστικών Υπαλλήλων για τα εκλογικά συνεργεία των εκλογών της 26ης Μαΐου και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι οι υπεύθυνοι εκκαθαριστές των υπηρεσιών που δεν έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα, να ελέγξουν τις Πράξεις συγκρότησης των εκλογικών συνεργείων ως προς τις ημερομηνίες που αναγράφονται. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει οι ημερομηνίες των αποφάσεων(Πράξεων) συγκρότησης των συνεργείων να προηγούνται των ημερομηνιών των εκλογών, γιατί αφορούν και το προ-παρασκευαστικό στάδιο των εκλογών.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης Μαριάνθη Μισαηλίδου