ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 26/06/2017

Αρ.Πρωτ. 52

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΥΕ

 

Καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 27/6/2017 και ώρα 09:30 στα γραφεία της ΟΔΥΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)        Έγγραφο Προϊσταμένου Πρωτοδικείου Αθήνας σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας.

2)        Ταμείο ΟΔΥΕ Σύγκλιση Ελεγκτικής Επιτροπής.

3)        Υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου και Δ.Σ. ΟΔΥΕ για κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 48.

4)        Ενημέρωση για την πορεία των Επιτροπών (Κώδικες, Οργανισμός Δικαστηρίων, Ανακατανομή Οργανικών Θέσεων).

5)        Ενημέρωση για τις εργασίες της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου.

6)        Τρέχοντα ζητήματα.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ καλούνται να παρευρίσκονται στα γραφεία της ΟΔΥΕ και την Τετάρτη 28/6/2017 και ώρα 09:30 για προγραμματισμό, δράση και υλοποίηση των αποφάσεων μας.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΛΤΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ