ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 24/01/2019

Αρ.Πρωτ. 11

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: 1) Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη
2) Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Γραμματείας των Δικαστικών Υπηρεσιών
3) Τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους, που χειρίζονται θέματα προσωπικού και μισθοδοσίας
4) Τους ενδιαφερόμενους - προσλαμβανόμενους

 

Πραγματοποιήθηκε η Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων του "Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς"
 

Οι Πίνακες αφορούν την ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο11/2018 του ΟΑΕΔ. Από τις θέσεις αυτές 213 αφορούν Δικαστικές Υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι (Δικαστικές Υπηρεσίες και προσλαμβανόμενοι) μπορούν να πληροφορηθούν όλες τις οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.oaed.gr/nea) και ειδικότερα την στήλη ΝΕΑ και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, όπου μπορούν να αναζητήσουν όλα τα συνημμένα αρχεία στην σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία 21/1/2019.
 

Για διευκόλυνση παραθέτουμε συνημμένα τα αρχεία που χρειάζονται (οι Δικαστικές Υπηρεσίες και οι προσλαμβανόμενοι).

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ