ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 23/04/2019

Αρ.Πρωτ. 37

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ τ. Γ 635/22-4-2019 (κάντε κλικ εδώ για να το δείτε) που περιλαμβάνει 107 διοριστέους της προκήρυξης 1Κ/2017 (από το σύνολο των 404 θέσεων ΠΕ Γραμματέων).
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ