ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 22/02/2019

Αρ.Πρωτ. 24

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

παρακάτω θα βρείτε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2019 για την Ι. Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ αριθμ.16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.... και περιλαμβάνονται σε αυτό:

1) Το άρθρο 25, για την κάλυψη δαπανών δικαστικών λειτουργών και γραμματέων για τις μεταβατικές έδρες των δικαστηρίων.

2) Το άρθρο 30, το οποίο αφορά τις επιλογές των Προϊσταμένων στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία που έχουν μετατραπεί σε Έμμισθα και στα οποία μέχρι σήμερα χρέη Προϊσταμένων ασκούν οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ειρηνοδικείων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα συγκεκριμένα Υποθηκοφυλακεία.

3) Το άρθρο 43, στο οποίο καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Ομάδας έργου, καθώς και η στελέχωση των ομάδων και υποομάδων από δικαστικούς υπαλλήλους με ειδικότητα πληροφορικής.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ