ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 20/12/2018

Αρ.Πρωτ. 3

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ, που πρέπει να κατατεθεί προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, μέχρι 31/12/2018, προκειμένου να διακοπεί η παραγραφή της απαίτησής μας να μην εφαρμοστεί η ρύθμιση του άρθρου 26 παρ.2 του Ν.4354/2015, που αφορά την αναστολή των μισθολογικών κατατάξεων από 1/1/2016 έως και 31/12/2017.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ατομικά από τον κάθε συνάδελφο, είτε ομαδικά ανά υπηρεσία.


Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ