ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 20/12/2018

Αρ.Πρωτ. 2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ,

(β) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ

 

Μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του Προεδρείου του Δ.Σ. την Τετάρτη 12/12/2018 και την Δευτέρα 17/12/2018, κατά τις οποίες εξετάστηκαν οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα καθώς και ο προγραμματισμός της δράσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το Συνέδριο στα Καμένα Βούρλα. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. μέχρι σήμερα υπήρξαν παρεμβάσεις και σημειώθηκαν εξελίξεις στα παρακάτω:


1) Κλιμάκιο του Προεδρείου, μετέβη στο ΑΣΕΠ, όπου υπήρξε συνάντηση με τις Διευθύντριες Προκηρύξεων και επιλογής Προσωπικού, κατά την οποία συζητήθηκε το ενδεχόμενο παράτασης του πίνακα επιτυχόντων των προκηρύξεων 1Κ/2017 για 404 θέσεις ΠΕ και 8Κ/2017 για 21 θέσεις Επιμελητών Δικαστηρίων. Η παράταση αυτή προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4210/2013. Επίσης τέθηκε το ζήτημα της καθυστέρησης έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 8Κ/2017, ως προς τις 123 θέσεις Γραμματέων ΔΕ και τις 42 θέσεις Γραμματέων ΤΕ. Η απάντηση που δόθηκε για το θέμα αυτό ήταν ότι έχει καθυστερήσει η εξέταση των ενστάσεων, λόγω απασχόλησης του προσωπικού του ΑΣΕΠ με την μεγάλη Προκήρυξη των Δήμων 3Κ/2017.
 

2) Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18/12/2018, η τελευταία συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την ανακατανομή των Οργανικών Θέσεων με την συμμετοχή εκ μέρους της ΟΔΥΕ των μελών που είχαν οριστεί ήδη από την προηγούμενη θητεία. Με την συνεδρίαση αυτή ολοκληρώθηκε το έργο της Ομάδας και ήδη συντάσσεται η Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να ακολουθήσει η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ με το νέο οργανόγραμμα των Δικαστηρίων. Μόλις δημοσιευθεί το σχετικό ΦΕΚ, θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους συναδέλφους ο Πίνακας με τις Οργανικές Θέσεις σε όλα τα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας. Σημειώνεται ότι η ανακατανομή αυτή πραγματοποιείται μετά από 12 χρόνια, η τελευταία είχε γίνει το 2006.
 

3) Την περασμένη Δευτέρα 17/12/2018, εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η πρώτη κατανομή των (68) πρώτων διοριστέων του Οριστικού Πίνακα επιτυχόντων της προκήρυξης 1Κ/2017, που αφορά τις 404 θέσεις ΠΕ Γραμματέων. Για όσους εξ αυτών υπηρετούν ήδη ως ΙΔΟΧ, υφίσταται απλά μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης από ΙΔΟΧ σε δόκιμους δικαστικούς υπαλλήλους και συνεχίζουν να εργάζονται στις υπηρεσίες που τοποθετούνται, εφόσον δεν άλλαξαν θέση με τον Οριστικό Πίνακα, ενώ για όσους ήδη εργάζονται ως ΙΔΟΧ και με τον διορισμό τους ως δόκιμοι δικαστικοί υπάλληλοι αλλάζουν υπηρεσία, θα παραμείνουν στην θέση που εργάζονται ως ΙΔΟΧ (ακόμα και αν έχει παρέλθει το 8μηνο), μέχρι να ολοκληρωθεί ο διορισμός τους στην μόνιμη θέση τους.
 

Επίσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο η πρόσληψη των 21 Επιμελητών Δικαστηρίων της κατηγορίας ΥΕ από την προκήρυξη 8Κ/2017.
 

Σημειώνεται τέλος ότι την Τρίτη 18/12/2018 και μετά το πέρας των εργασιών της Ομάδας Ανακατανομής Οργανικών Θέσεων, έγινε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υ.Δ.Δ.Α.Δ κ. Σάρλη και εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την 2η απόφαση κατανομής, άλλων 70 επιτυχόντων-διοριστέων της προκήρυξης 1Κ/2017, που θα ακολουθήσει και αυτή το δρόμο του Εθνικού Τυπογραφείου.
 

4) Κατόπιν αιτήματος της ΟΔΥΕ, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 9/1/2019.
 

5) Έχουν αρχίσει τα διαδικαστικά ζητήματα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση και παραλαβή του Ταμείου της ΟΔΥΕ, σύμφωνα με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ