ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 20/09/2019

Αρ.Πρωτ. 67

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ (δηλ. όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους)

 

Το σύνολο των αιτημάτων για τη χορήγηση της αποζημίωσης των εκλογικών συνεργείων για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 που έχουν διαβιβαστεί μέχρι σήμερα στο αρμόδιο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά την έκδοση των ανάλογων ενταλμάτων θα πληρωθούν στις 13/10/2019, πλην των περιπτώσεων που κάποιο ένταλμα έχει απορριφθεί από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών λόγω ελλιπών ή εσφαλμένων στοιχείων.

 

Για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων των εκλογών της 26ης Μαΐου και 2 Ιουλίου 2019, η μεταφορά της υπολειπόμενης πίστωσης των 2,5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση της πληρωμής του συνόλου των Δικαστικών Υπηρεσιών δεν έχει ακόμα υπογραφεί από τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, κ. Θ. Σκυλακάκη. Η καθυστέρηση αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Εσωτερικών που - ως όφειλε - δεν διαβίβασε το αίτημα για τη μεταφορά του συνόλου της πίστωσης που εξαρχής είχε εγκριθεί. Η διαβίβαση του παραπάνω αιτήματος έγινε με ημερομηνία 12/9/2019. Η ΟΔΥΕ επανειλημμένως απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και είχε ζητηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο συνάντηση για το παραπάνω ζήτημα απ τα τέλη Ιουλίου, συνάντηση όμως που δεν έγινε ποτέ, αφού δεν ανταποκρίθηκε ο Υπουργός.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ

 

  Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Διαμάντης             Μαριάνθη Μισαηλίδου