ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 20/03/2017

Αρ.Πρωτ. 107

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

ΠΡΟΣ: τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη

 

Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 100/09.02.2018 ανακοίνωσης, το ΜΤΠΥ συμμορφώνεται με την 710/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και ακυρώνει την απόφαση που λήφθηκε κατά την 24η/29-6-2015 συνεδρίαση του. Δείτε εδώ την απόφαση της 5ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ.
 

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα της πληρεξουσίας δικηγόρου της ΟΔΥΕ κ. Μεταξα:

 

Αγαπητές, αγαπητοί,
Σε συνέχεια των ενημερωτικών σημειωμάτων αναφορικά με το μεγάλο θέμα του Μ.Τ.Π.Υ. σας γνωστοποιώ ότι ελήφθη απόφαση από το αρμόδιο αυτού όργανο, δηλαδή το Διοικητικό του Συμβούλιο, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο συμμορφώνεται με την απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, υπ' αριθ. 710/2017.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
Δεν πρόκειται να σας ζητηθούν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Αυτό ισχύει τόσο για τους παλαιούς όσο και για τους νεοδιοριζόμενους, μετά δηλαδή την 01.01.2011
Θα επιστραφούν τυχόν -παρανόμως- παρακρατηθείσες εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση ιδία μετά τη δημοσίευση της υπ' αριθ. 710/2017 απόφασης του ΣτΕ, με την οποία ζητούσαν τη συμμόρφωση του Ταμείου με τη δικαστική απόφαση.
Επιπλέον κι επειδή με την υπ' αριθ. 710/2017 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ ακυρώθηκε η απόφαση του Μ.Τ.Π.Υ., η δε ακύρωση ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της πράξης (2016) θεωρώ ότι εν προκειμένω δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής ως προς την αναζήτηση των παρανόμως παρακρατηθεισών εισφορών, αρκεί βεβαίως να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον δικαστικό υπάλληλο.
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Δέσποινα Μεταξά

 

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.