ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Αρ.Πρωτ. 152

(σχετ. έγγραφα: 139, 145, 146, 146Α , 149, 151)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς: Τους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας.

 

Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,

 

Προχθές Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημερομηνία που ορίστηκε από το γραφείο του Υπουργού, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ουσίας της αντιπροσωπείας του Προεδρείου της ΟΔΥΕ με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα.

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της ίδιας αντιπροσωπείας της ΟΔΥΕ με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, και ακολούθως με αρμόδιους για τα προβλήματα μας διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου.

 

Αμέσως μετά, η ίδια αντιπροσωπεία παραστάθηκε στο ΑΣΕΠ και συναντήθηκε, από κοινού με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΣΔΥΑ, με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ (Ι.Καραβοκύρη), τη Γενική Διευθύντρια και άλλους Διοικητικούς Υπηρεσιακούς παράγοντες και Υπαλλήλους του ΑΣΕΠ, από τους οποίους είχαμε αναλυτική ενημέρωση.

 

Οι συναντήσεις αυτές, ιδιαίτερα οι συναντήσεις μας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της Δικαιοσύνης, έγιναν σε καλό και θετικό κλίμα. Το ίδιο ισχύει, βεβαίως, και για την κοινή συνάντηση ΟΔΥΕ και ΣΔΥΑ με το ΑΣΕΠ.

 

Επισημαίνουμε ότι είχαν προηγηθεί (α) η πρώτη μας συνάντηση με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης στις 30 Αυγούστου 2018, στην οποία και τότε είχαμε θέσει ορισμένα ζητήματα και μας είχε ζητήσει το ενημερωτικό σημείωμα ενόψει αυτής της συνάντησης, και (β) η κοινοποίηση στον Υπουργό του ενημερωτικού υπομνήματος.

 

Συναδέλφισσα/Συνάδελφε,

 

Τα θέματα που συζητήσαμε, ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ, τόσο στην πρώτη συνάντηση μας με τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα, όσο και στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε ξεχωριστά με τον Γενικό Γραμματέα είναι αυτά που αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα το οποίο είχαμε στείλει ως Προεδρείο ΟΔΥΕ στις 3/9/2018 και εκ των υστέρων είχε εγκριθεί ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση του στις 5/9/2018.

 

Ακολουθεί ενημέρωση για τις απαντήσεις των αρμοδίων επί των προβλημάτων μας, με τη σειρά που αυτά αναγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα.

 

1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:

 

(α) Για την προκήρυξη 1Κ/2017 (πρόσληψη 404 ΠΕ Γραμματέων) επιβεβαιώθηκε ξανά η ενημέρωση που σας είχαμε γνωστοποιήσει, ότι δηλαδή ο οριστικός πίνακας διοριστέων θα δημοσιευθεί από τέλος Σεπτεμβρίου έως το πολύ 15 Οκτωβρίου. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε

(β) Για την προκήρυξη 2Κ/2017, θα αποσταλεί σύντομα στο ΑΣΕΠ ο φάκελος με τις δηλώσεις όσων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους ή παραιτήθηκαν μετά τον διορισμό τους, με το αίτημα αναπλήρωσης τους από τους επόμενους στον οριστικό πίνακα.

(γ) Για την προκήρυξη 8Κ/2017 η διαδικασία πρόσληψης των 21 ΥΕ Επιμελητών βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωση της. Ενώ για τους 122 ΔΕ και 43 ΤΕ Γραμματείς δεν έχουν χρεωθεί ακόμη οι ενστάσεις των υποψηφίων που υποβλήθηκαν κατά του προσωρινού πίνακα διοριστέων.

(δ) Για τους 195 πτυχιούχους Πληροφορικής, Λογιστικού και Οικονομικού, μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας με φορέα υλοποίησης τον ΟΑΕΔ, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης

(ε) Για την άσκηση δικηγόρων στα δικαστήρια, ενημερωθήκαμε ότι σταμάτησε και λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αλλά και ενόψει του τότε προγραμματισμού μεγάλου αριθμού προσλήψεων.

 

Προσοχή: Για το ζήτημα των προσλήψεων θα ακολουθήσει ειδική αναλυτική ενημέρωση μας, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ουσιαστικές λεπτομέρειες και εξελίξεις για τις οποίες πρέπει να σας ενημερώσουμε.

 

2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ:

 

Εξετάζεται το ζήτημα αν η αποστολή των ερωτημάτων θα γίνει σύμφωνα με την κατάταξη του 2016 (μετά από σχετική νομοθετική διάταξη) ή με εκ νέου βαθμολογική κατάταξη με τα σημερινά δεδομένα.

Επισημαίνουμε ότι ήδη έχουν κοινοποιηθεί οι αποφάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων για την επιλογή Διευθυντών στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια και Εισαγγελίες, κατά των οποίων δεν έχουν ασκηθεί προσφυγές. Οι προσφυγές που ασκήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους αλλά και η διαφωνία που άσκησε ο Υπουργός για ορισμένες περιπτώσεις  κατά αποφάσεων Υπηρεσιακών Συμβουλίων για το ζήτημα αυτό βρίσκονται στο Επταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου (στο αρμόδιο τμήμα της Γραμματείας) αλλά δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί η συζήτηση τους.

Βεβαίως, εκκρεμεί αναλυτική μας ενημέρωση για όλη τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στα Έμμισθα Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά Γραφεία έχει ολοκληρωθεί προ μηνών η διαδικασία τοποθέτησης Διευθυντών.

Για τα Διοικητικά Δικαστήρια η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ενώ υπάρχουν Υπηρεσίες στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμα επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης.

 

3. ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 

Έγινε δεκτό το αίτημα μας και θα συγκροτηθεί άτυπη ομάδα εργασίας στο Υπουργείο για να επισπευσθεί η διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης.

 

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

 

Ορίστηκε νέα συνάντηση εργασίας αντιπροσωπείας της ΟΔΥΕ με τον Γενικό Γραμματέα, την Πέμπτη 14:00μμ, για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εξέταση όλων των παραμέτρων και προτάσεων.

 

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ:

 

Όταν κατατεθεί ολόκληρο το κείμενο του νέου σχέδιου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και η αιτιολογική έκθεση που επεξεργάστηκε η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, θα ενταχθεί στην προτεραιοποίηση του νομοθετικού έργου που υπάρχει σε εξέλιξη, αφού πρώτα δει το περιεχόμενο των σχεδίων η κυβέρνηση και τα εγκρίνει. Όταν θα έχουμε τα σχέδια θα σας ενημερώσουμε.

 

6. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ:

 

Εξετάζεται η αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, τα οποία όταν θα ξεπεραστούν θα προχωρήσει και το ζήτημα αυτό, σταδιακά.

Επισημαίνουμε δε ότι ορίστηκε ήδη συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας μας με την αρμόδια για την μηχανοργάνωση υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, παρουσία και της εταιρείας που κάνει σήμερα την ηχογράφηση αποηχογράφηση στα αστικά δικαστήρια.

 

7. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ.

 

Μεταφέρουμε ακριβώς από το ενημερωτικό σημείωμα το αίτημα μας:

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

Είναι έτοιμο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια το σχέδιο Κ.Υ.Α. (αρ. πρωτ. 49/13.10.2015) για την επαναλειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλεγγύης στο πρώην Ταμείο Αρωγής, για την οικονομική βοήθεια ενίσχυση δικαστικών υπαλλήλων σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας, ατυχημάτων ή θανάτου. Επισπεύδων Υπουργός για την υπογραφή αυτής της Κ.Υ.Α. είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος, ο οποίος είναι ήδη και κατ επανάληψη ενημερωμένος, όπως ήταν και οι προκάτοχοί σας. Σημειώνουμε δε ότι τα έσοδα του ως άνω λογαριασμού προέρχονται από την αμοιβή των γραμματέων διαιτησιών.

 

Έγιναν δεκτά τα αιτήματα και έχουν αναληφθεί και προγραμματιστεί οι ανάλογες πρωτοβουλίες από τον Γενικό Γραμματέα για την έκδοση αυτής της απόφασης. Πάντα ελπίζαμε και ελπίζουμε ακόμα, εδώ και τρία χρόνια, για την υλοποίηση των δεσμεύσεων.

 

8. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:

 

Μεταφέρουμε ακριβώς από το ενημερωτικό σημείωμα:

Είναι κατανοητό ότι το ζήτημα αυτό αφορά και τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους, και όχι μόνο τους εκπροσώπους των άλλων δύο συνδικαλιστικών φορέων στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης. Σας ενημερώνουμε ότι και προσφάτως έχουμε διατυπώσει και εγγράφως (αρ. πρωτ. 139/ 27.07.2018) τα επιχειρήματα και την άποψή μας υπέρ της αποκέντρωσης τριχοτόμησης του υδροκέφαλου Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης επανέλαβε όσα έχει ήδη ανακοινώσει και πράξει σχετικά με το ζήτημα αυτό, κάνοντας μας αναλυτική ενημέρωση. Εμείς επιμείναμε στην άποψη μας επί της αρχής ότι θα πρέπει να προγραμματιστεί και να υλοποιηθεί η αποκέντρωση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με σίγουρα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα και κοινό διάλογο μεταξύ πολιτικής ηγεσίας, δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, ισότιμα.

 

9. 176 ΕΥΡΩ:

 

Συζητήσαμε και το ζήτημα αυτό. Σε θετικό κλίμα και βάση. Θα επανέλθουμε.

 

10. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΔΥΕ:

 

Στο ενημερωτικό σημείωμα μας, γράφαμε επί λέξει ότι:

Κύριε Υπουργέ, Σε συνέχεια της σύντομης εθιμοτυπικής συνάντησής μας την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018, σας κοινοποιούμε το παρόν υπόμνημα ενημερωτικό σημείωμα, ενόψει και της επικείμενης συνάντησης εργασίας της ΟΔΥΕ μαζί σας, αλλά και των συναντήσεων σας με τους αρμόδιους για τα ζητήματά μας διοικητικούς παράγοντες του ΥΔΔΑΔ:

Κύριε Υπουργέ,

Ως πρώτο ζήτημα και αίτημα (!) θέτουμε την αποκατάσταση του θεσμικού διαλόγου της ΟΔΥΕ και με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, απευθείας, και όχι μόνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΔΔΑΔ. Οι κλειστές πόρτες και τα κλειστά αυτιά, και η αίσθηση απομόνωσης και αυτάρκειας, εκτός από αντιδεολογική είναι και αναποτελεσματική πολιτική στάση, σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης επί κάθε ζητήματος. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους εκπροσώπους της εκτελεστικής και διοικητικής εξουσίας αλλά και για κάθε εκπρόσωπο, αιρετό ή μη, και φορέα εξουσίας. Αυτό αποδείχθηκε αρκετές φορές στο παρελθόν αλλά και προσφάτως. Μετά την πρόσφατη εθιμοτυπική συνάντησή μας, εκτιμούμε ότι όλα αυτά τα αρνητικά πολιτικά φαινόμενα θα ανήκουν πλέον στο παρελθόν και θα επανέλθει η λειτουργία του θεσμικού διαλόγου μεταξύ μας, κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργού της Δικαιοσύνης. Θεωρούμε επίσης ότι πολλά από τα τρέχοντα και μη σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τη γραμματεία των δικαστηρίων και τη δικαιοσύνη γενικότερα εξαρτώνται ή καθυστερούν από το ως άνω θεσμικό ζήτημα/αίτημά μας.

Προτείνουμε:

1) Να γίνονται τακτικές θεματικές συναντήσεις εργασίας και με την ΟΔΥΕ, με συγκεκριμένη ατζέντα.

2) Να καλείται και η ΟΔΥΕ, ως μέλος του τρίποδα (δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι) στον οποίο (ξανά πρέπει να) στηρίζεται η δικαιοσύνη, σε κοινές συναντήσεις για κοινά ζητήματα και με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς.

3) Μια επίσκεψή σας, με τη νέα σας θεσμική ιδιότητα και στη γραμματεία δικαστηρίων και στα γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα επιβεβαίωνε τα ανωτέρω και θα σηματοδοτούσε μια νέα αρχή.

Κύριε Υπουργέ, Δεν θα ήταν υπερβολή εάν, συμβολικά, μπορούσαμε να κλείσουμε το ενημερωτικό σημείωμα μας στο σημείο αυτό.

Ωστόσο, για λόγους ουσιαστικής ενημέρωσής σας και από μας για τα δικά μας ζητήματα, προς ενέργεια και ενόψει της επόμενης συνάντησής μας, παραθέτουμε τα παρακάτω τρέχοντα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, άλλα επί χρόνια, άλλα επί μήνες και άλλα λίαν προσφάτως.

 

Ο Υπουργός απάντησε αυτολεξεί με δύο λέξεις: Συμφωνούμε απόλυτα.

 

Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Για τα υπόλοιπα ζητήματα που θέσαμε στις συναντήσεις αυτές και θα θέσουμε στις επόμενες που θα ακολουθήσουν, ξεκινώντας από την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, θα σας ενημερώσουμε σύντομα.

Καλό νέο δικαστικό έτος (έστω και εάν ξεκίνησε με προβλήματα) και καλό φθινόπωρο.

 

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ