ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 18/02/2019

Αρ.Πρωτ. 22

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ τ. Γ165/15-2-2019 (κάντε κλικ εδώ για να το δείτε) που περιλαμβάνει άλλους (70) διοριστέους της προκήρυξης 1Κ/2017 (από το σύνολο των 404 θέσεων ΠΕ Γραμματέων). Υπενθυμίζουμε ότι με το παρόν ΦΕΚ 165Γ15-2-2019 και τα προηγούμενα δύο (ΦΕΚ τ. Γ 1579/31.12.2018-με 68 θέσεις και ΦΕΚ τ.Γ 68/30-1-2019-με 70 θέσεις) ο αριθμός των διοριστέων ως σήμερα, ανέρχεται σε 208.
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ