ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13, γραφείο 201 T.K. 11362

Τηλ: 210-8826464 Fax: 210-8826172          http://www.odye.gr email: info@odye.gr

 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2023

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους (μέλη της ΟΔΥΕ) και όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους

 

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των Δικαστικών Υπαλλήλων για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 προσδιορίστηκε στο ποσό των 1.150 το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση. Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ 3294/τ'Β/18.05.2023

 

Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΔΥΕ για την εμπιστοσύνη τους προς το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, που ανέλαβε την ευθύνη της διαπραγμάτευσης με τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Διαμάντης