ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8826464 & FAX: 210-8826172

  ΑΘΗΝΑ, 14/02/2019

Αρ.Πρωτ. 20

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους Μέλη της ΟΔΥΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ (κλικ εδώ για να δείτε τον πίνακα διοριστέων σε μορφή .xlsx) που περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) διοριστέους της προκήρυξης 8Κ/2017 σε θέσεις τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
 

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ