ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πρωτοδικείο Αθηνών

π. Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 13, γρ. 201

 ΤΗΛ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464

210-8625016 ή 210-8625522 εσωτερικό 350, FAX: 210 - 8826172

  ΑΘΗΝΑ, 13/09/2018

Αρ.Πρωτ. 150

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς

1. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ.

2. τους Συλλόγους - Μέλη της ΟΔΥΕ και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας με αρ. πρωτ. 143 / 30.8.2017 και των επισυναπτομένων σε εκείνη σχετικών εγγράφων, δημοσιεύουμε το παρακάτω (σχετικό με τον πίνακα εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια) έγγραφο του υπουργείου δικαιοσύνης το οποίο μόλις μας κοινοποιήθηκε.

Έγγραφο υπουργείου Α.Π. 47799οικ

 

 

Το Προεδρείο του ΔΣ της ΟΔΥΕ